Třída 3349 - Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API)

Zobrazit obsah třídy 33 - Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 61968-1 ed. 2 (334900) - srpen 2013

Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 1: Architektura rozhraní a obecná doporučení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.21t

Norma bude zrušena k 3. červnu 2023 (přejít na náhradu).

602 Kč

ČSN EN 61968-100 (334900) - duben 2014

Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 100: Profily implementace

770 Kč

ČSN EN 61968-11 ed. 2 (334900) - leden 2014 aktuální vydání

Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 11: Rozšíření obecného informačního modelu (CIM) pro distribuci

1 390 Kč

ČSN EN 61968-13 (334900) - červen 2009

Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 13: RDF Formát výměny CIM modelu pro distribuci elektrické energie

440 Kč

ČSN EN 61968-4 (334900) - květen 2008

Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 4: Rozhraní pro řízení záznamů (výkazů) a aktiv

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.19t

Norma bude zrušena k 12. dubnu 2022 (přejít na náhradu).

582 Kč

ČSN EN 61968-6 (334900) - květen 2016

Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 6: Rozhraní pro údržbu a konstrukci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN 61968-8 (334900) - červenec 2016

Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 8: Rozhraní pro zákaznické operace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 61968-9 ed. 2 (334900) - září 2014 aktuální vydání

Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 9: Rozhraní pro odečet a řízení měřičů

2 600 Kč

ČSN EN IEC 61968-1 ed. 3 (334900) - únor 2021

Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 1: Architektura rozhraní a obecná doporučení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN IEC 61968-3 ed. 2 (334900) - říjen 2018

Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 3: Rozhraní pro provoz soustavy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 270 Kč

ČSN EN IEC 61968-4 ed. 2 (334900) - listopad 2019

Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 4: Rozhraní pro řízení záznamů (výkazů) a aktiv

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 270 Kč

ČSN EN IEC 61968-5 (334900) - duben 2021

Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 5: Optimalizace dodávané energie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 62559-2 (334905) - březen 2016

Metodika pro případy použití - Část 2: Stanovení šablon pro případy použití, jmenné seznamy a požadavkové listy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN IEC 62559-3 (334905) - září 2018

Metodika pro případy použití - Část 3: Definování případů použití artefaktů šablony do serializovaného formátu XML

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 61970-1 (334910) - prosinec 2006

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 1: Směrnice a obecné požadavky

440 Kč

ČSN EN 61970-301 ed. 5 (334910) - říjen 2017

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 301: Základ obecného informačního modelu (CIM)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 31. červenci 2023 (přejít na náhradu).

3 532 Kč

ČSN EN 61970-452 ed. 3 (334910) - březen 2018

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 452: Statické CIM profily přenosové sítě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN 61970-453 ed. 2 (334910) - listopad 2014 aktuální vydání

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 453: Profil rozvržení schématu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.19t

475 Kč

ČSN EN 61970-501 (334910) - leden 2007

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 501: Schéma struktury popisu prostředků obecného informačního modelu (CIM RDF)

230 Kč

ČSN EN 61970-552 ed. 2 (334910) - červenec 2017 aktuální vydání

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 552: Formát výměny modelu CIMXML

350 Kč

ČSN EN IEC 61970-301 ed. 6 (334910) - leden 2021

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 301: Základ obecného informačního modelu (CIM)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

3 550 Kč

ČSN EN IEC 61970-302 (334910) - listopad 2018

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 302: CIM pro dynamiku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

3 500 Kč

ČSN EN IEC 61970-456 ed. 2 (334910) - listopad 2018

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 456: Profily řešení stavu napájecí soustavy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN IEC 62746-10-3 (334915) - březen 2019

Rozhraní mezi systémem řízení spotřeby zákazníka a energetickým řídicím systémem - Část 10-3: Otevřená automatizovaná odezva na zátěž - Přizpůsobení uživatelských rozhraní inteligentní sítě pro CIM IEC

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč