ČSN EN 61970-453 ed. 2 (334910) Aktuální vydání

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 453: Profil rozvržení schématu

ČSN EN 61970-453 ed. 2 Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 453: Profil rozvržení schématu
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 475 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 61970-453 ed.2

Tato norma je částí souboru IEC 61970, který definuje rozhraní aplikačního programu (API) pro Systém řízení elektrické energie (EMS).
Soubor IEC 61970-3x definuje Obecný informační model (CIM): logický přehled fyzických aspektů EMS informací. Soubor IEC 61970-3x zahrnuje IEC 61970-301: Základ obecného informačního modelu (CIM).
Tato norma je jednou ze souboru IEC 61970-4x, který definuje rozhraní složek (CIS) řídicího centra společnosti. IEC 61970-4x specifikuje funkční požadavky na rozhraní, které musí realizovat určitá složka (nebo aplikace) pro výměnu informací s ostatními složkami (nebo aplikacemi) a/nebo pro přístup k veřejně dostupným datům standardním způsobem. Rozhraní složek popisují konkrétní obsahy zpráv a služby, které mohou aplikace k tomuto účelu použít. Realizace těchto zpráv u konkrétní technologie je uvedena v souboru IEC 61970-5x tohoto souboru norem.
Systémy řízení elektrické energie využívají v rámci svých rozhraní různá schématická a kvazigeografická znázornění. Tato jsou někdy generována automaticky, ale častěji jsou vytvářena ručně a jejich vytvoření a údržba vyžadují značné množství práce. Většina této práce je vynakládána na uspořádání nebo "rozvržení" prvků napájecí soustavy v celkovém schématu. Při výměně modelů sítě, viz definice v normách IEC 61970-452 a IEC 61968-13, je žádoucí schopnost výměny těchto rozvržení.
IEC 61970-453 specifikuje směrnice pro výměnu informací o rozvržení schématu u schématických dat, která jsou kódována pomocí IEC 61970-552.
Tato část IEC 61970 je prvkem souboru IEC 61970-450 až 499, které, jako celek, definují na abstraktní úrovni obsah a mechanizmy výměny použité k přenosu dat mezi složkami řídicího centra.
Tato část IEC 61970 obsahuje obecné případy použití výměny dat struktury schématu a směrnice pro provázání definic struktury s CIM daty. Rovněž obsahuje směrnice pro správu schématických definic prostřednictvím více revizí.
1: Rozsah platnosti
Tato část IEC 61970 je prvkem souboru IEC 61970-450 až 499, které, jako celek, definují na abstraktní úrovni obsah a mechanizmy výměny použité k přenosu dat mezi složkami řídicího centra.
Tato část IEC 61970 obsahuje obecné případy použití výměny dat struktury schématu a směrnice pro provázání definic struktury s CIM daty. Rovněž obsahuje směrnice pro správu schématických definic prostřednictvím více revizí.

Označení ČSN EN 61970-453 ed. 2 (334910)
Katalogové číslo 96173
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 11. 2014
Datum účinnosti 1. 12. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963961736
Změny a opravy A1 6.19t
Tato norma nahradila ČSN EN 61970-453 (334910) z dubna 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61970-1 (334910)
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 1: Směrnice a obecné požadavky

ČSN EN 61970-301 ed. 5 (334910)
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 301: Základ obecného informačního modelu (CIM)

ČSN EN 61970-452 ed. 3 (334910)
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 452: Statické CIM profily přenosové sítě

ČSN EN 61970-501 (334910)
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 501: Schéma struktury popisu prostředků obecného informačního modelu (CIM RDF)

ČSN EN 61970-552 ed. 2 (334910)
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 552: Formát výměny modelu CIMXML

ČSN EN IEC 61970-301 ed. 6 (334910)
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 301: Základ obecného informačního modelu (CIM)

ČSN EN IEC 61970-302 (334910)
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 302: CIM pro dynamiku

ČSN EN IEC 61970-456 ed. 2 (334910)
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 456: Profily řešení stavu napájecí soustavy