ČSN EN 61970-501 (334910)

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 501: Schéma struktury popisu prostředků obecného informačního modelu (CIM RDF)

ČSN EN 61970-501 Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 501: Schéma struktury popisu prostředků obecného informačního modelu (CIM RDF)
14 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje překlad EN 61970-501:2006 (idt IEC 61970-501:2005). Je částí souboru IEC 61970 definujícího rozhraní aplikačního programu (API) pro systémy řízení elektrické energie (EMS). Vychází z prací na výzkumném projektu (RP 3654- 1) API Řídicího Centra (CCAPI) EPRI. Norma definuje specifikaci rozhraní složky (CIS - Component Interface Specification) pro rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie. Stanovuje formát a pravidla pro vytváření strojově snímatelného tvaru obecného informačního modelu (CIM) definovaného v normě IEC 61970-301. Popisuje slovník CIM pro zajištění možnosti přístupu k datům a příslušnou sémantiku CIM. Norma zajišťuje mechanizmus přístupu aplikací od nezávislých dodavatelů k CIM metadatům v obecném formátu a s normalizovanými službami pro účel následného přístupu k CIM datům. Dalšími cíly je zajistit možnosti vytváření CIM verzí a mechanizmus, který je snadno rozšiřitelný pro zajištění specifických potřeb u zákazníka. Norma je dokumentem specifikace rozhraní složky 2. úrovně, která popisuje pomocí vysvětlivek (v textu a příkladech vycházejících z CIM) podrobnou definici normalizovaného CIM rozhraní pro metadata.

Označení ČSN EN 61970-501 (334910)
Katalogové číslo 77555
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 2007
Datum účinnosti 1. 2. 2007
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963775555
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61970-1 (334910)
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 1: Směrnice a obecné požadavky

ČSN EN 61970-301 ed. 5 (334910)
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 301: Základ obecného informačního modelu (CIM)

ČSN EN 61970-452 ed. 3 (334910)
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 452: Statické CIM profily přenosové sítě

ČSN EN 61970-453 ed. 2 (334910)
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 453: Profil rozvržení schématu

ČSN EN 61970-552 ed. 2 (334910)
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 552: Formát výměny modelu CIMXML

ČSN EN IEC 61970-301 ed. 6 (334910)
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 301: Základ obecného informačního modelu (CIM)

ČSN EN IEC 61970-302 (334910)
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 302: CIM pro dynamiku

ČSN EN IEC 61970-456 ed. 2 (334910)
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 456: Profily řešení stavu napájecí soustavy