Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

Třída 3335 - Elektrická dopravní zařízení

Zobrazit obsah třídy 33 - Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
73394

ČSN EN 50163 ed. 2 (333500) - červenec 2005 aktuální vydání

Drážní zařízení - Napájecí napětí trakčních soustav

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.08t, Oprava 1 4.12t, Oprava 2 6.13t


335 Kč vč. DPH
63602

ČSN EN 50124-1 (333501) - duben 2002

Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 1: Základní požadavky - Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.04t, A2 2.06t, Oprava 1 2.12t, Z1 2.18t


Norma bude zrušena k 6. únoru 2020 (zobrazit náhrady).

807 Kč vč. DPH
504153

ČSN EN 50124-1 ed. 2 (333501) - únor 2018 aktuální vydání

Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 1: Základní požadavky - Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení

550 Kč vč. DPH
63601

ČSN EN 50124-2 (333501) - duben 2002

Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 2: Přepětí a ochrana před přepětím

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.12t, Z1 2.18t


Norma bude zrušena k 6. únoru 2020 (zobrazit náhrady).

282 Kč vč. DPH
504155

ČSN EN 50124-2 ed. 2 (333501) - únor 2018 aktuální vydání

Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 2: Přepětí a ochrana před přepětím

230 Kč vč. DPH
59709

ČSN EN 50126 (333502) - červen 2001

Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) - Část 1: Základní požadavky a generický proces

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 2 2.12t, Z1 6.18t, Z2 3.19t


Norma bude zrušena k 3. červenci 2020 (zobrazit náhrady).

674 Kč vč. DPH
506768

ČSN EN 50126-1 ed. 2 (333502) - březen 2019 aktuální vydání

Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) - Část 1: Generický proces RAMS

770 Kč vč. DPH
507019

ČSN EN 50126-2 (333502) - březen 2019 aktuální vydání

Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) - Část 2: Systémový přístup k bezpečnosti

590 Kč vč. DPH
96626

ČSN EN 50153 ed. 3 (333503) - březen 2015

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.18t


465 Kč vč. DPH
96621

ČSN EN 50125-1 ed. 2 (333504) - únor 2015 aktuální vydání

Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 1: Drážní vozidla a jejich zařízení

230 Kč vč. DPH
67521

ČSN EN 50125-2 (333504) - červenec 2003

Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 2: Pevná elektrická zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.12t


250 Kč vč. DPH
69005

ČSN EN 50125-3 (333504) - prosinec 2003

Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 3: Zabezpečovací a sdělovací zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.12t


360 Kč vč. DPH
84341

ČSN 33 3505 ed. 2 (333505) - březen 2010 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Základní požadavky na elektrické napájecí a spínací stanice

440 Kč vč. DPH
501006

ČSN EN 50617-1 (333506) - únor 2017 aktuální vydání

Drážní zařízení - Základní parametry systémů detekování vlaků pro interoperabilitu evropských železničních systémů - Část 1: Kolejové obvody

590 Kč vč. DPH
501453

ČSN EN 50617-2 (333506) - únor 2017 aktuální vydání

Drážní zařízení - Základní parametry systémů detekování vlaků pro interoperabilitu evropských železničních systémů - Část 2: Počítače náprav

550 Kč vč. DPH
503323

ČSN EN 62924 (333507) - září 2017

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Stacionární systém uchování energie pro DC trakční soustavy

440 Kč vč. DPH
92258

ČSN EN 50388 ed. 2 (333508) - únor 2013 aktuální vydání

Drážní zařízení - Napájení a drážní vozidla - Technická kritéria pro koordinaci mezi napájením (napájecí stanicí) a drážními vozidly pro dosažení interoperability

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.13t


570 Kč vč. DPH
94266

ČSN CLC/TS 50546 (333509) - prosinec 2013

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Trojfázové ostrovní (externí) napájecí soustavy pro kolejová vozidla

125 Kč vč. DPH
91021

ČSN EN 50533 (333509) - říjen 2012

Drážní zařízení - Charakteristiky napětí trojfázového vedení ve vlaku

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.17t


465 Kč vč. DPH
23386

ČSN 33 3510 (333510) - prosinec 1983

Elektrotechnické předpisy. Elektrická trakční zařízení metra

340 Kč vč. DPH
21584

ČSN 33 3516 (333516) - červen 1997 aktuální vydání

Předpisy pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.11t


355 Kč vč. DPH
21684

ČSN 33 3525 (333525) - červenec 1997 aktuální vydání

Trakční vedení metra

190 Kč vč. DPH
97203

ČSN EN 62290-1 ed. 2 (333530) - květen 2015 aktuální vydání

Drážní zařízení - Systémy řízení městské dopravy s vyhrazenou vodicí dráhou - Část 1: Systémové principy a základní pojmy

350 Kč vč. DPH
96892

ČSN EN 62290-2 ed. 2 (333530) - květen 2015 aktuální vydání

Drážní zařízení - Systémy řízení městské dopravy s vyhrazenou vodicí dráhou - Část 2: Specifikace funkčních požadavků

550 Kč vč. DPH
85855

ČSN EN 62267 (333532) - červenec 2010

Drážní zařízení - Automatizovaná městská doprava s vyhrazenou vodicí dráhou (AUGT) - Bezpečnostní požadavky

550 Kč vč. DPH
501850

ČSN EN 62864-1 (333540) - květen 2017

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Napájení s palubním systémem uchování energie - Část 1: Sériový hybridní systém

550 Kč vč. DPH
96905

ČSN EN 61287-1 ed. 2 (333551) - květen 2015 aktuální vydání

Drážní zařízení - Výkonové měniče instalované v drážních vozidlech - Část 1: Charakteristiky a zkušební metody

550 Kč vč. DPH
80587

ČSN EN 50155 ed. 3 (333555) - březen 2008

Drážní zařízení - Elektronická zařízení drážních vozidel

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.12t, Z1 4.18t


Norma bude zrušena k 13. říjnu 2020 (zobrazit náhrady).

492 Kč vč. DPH
504794

ČSN EN 50155 ed. 4 (333555) - duben 2018

Drážní zařízení - Elektronická zařízení drážních vozidel

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.19t


610 Kč vč. DPH
87660

ČSN EN 61373 ed. 2 (333565) - květen 2011 aktuální vydání

Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Zkoušky rázy a vibracemi

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.13t, Oprava 2 1.14t, Oprava 3 4.17t, Oprava 4 5.18t


520 Kč vč. DPH
92260

ČSN 33 3570 ed. 2 (333570) - květen 2013 aktuální vydání

Elektrická zařízení osobních lanových drah a lyžařských vleků

340 Kč vč. DPH
93706

ČSN EN 50152-1 ed. 3 (333580) - září 2013

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Zvláštní požadavky na střídavá spínací zařízení - Část 1: Vypínače se jmenovitým napětím nad 1 kV

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.14t


465 Kč vč. DPH
93707

ČSN EN 50152-2 ed. 3 (333580) - září 2013

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Zvláštní požadavky na střídavá spínací zařízení střídavého proudu - Část 2: Odpojovače, uzemňovače a spínače se jmenovitým napětím nad 1 kV

230 Kč vč. DPH
71050

ČSN EN 50152-3-1 (333580) - srpen 2004

Drážní zařízení - Pevné instalace - Zvláštní požadavky na spínací zařízení AC - Část 3-1: Měřicí, řídicí a ochranné přístroje pro zvláštní použití v trakčních soustavách AC - Návod na použití

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.17t


Norma bude zrušena k 26. prosinci 2019 (zobrazit náhrady).

222 Kč vč. DPH
503716

ČSN EN 50152-3-1 ed. 2 (333580) - prosinec 2017 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevné instalace - Zvláštní požadavky na spínací zařízení AC - Část 3-1: Měřicí, řídicí a ochranné přístroje pro zvláštní použití v trakčních soustavách AC - Přístroje

340 Kč vč. DPH
501846

ČSN EN 50152-3-2 ed. 2 (333580) - duben 2017 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevné instalace - Zvláštní požadavky na spínací zařízení AC - Část 3-2: Měřicí, řídicí a ochranné přístroje pro zvláštní použití v trakčních soustavách AC - Transformátory proudu

230 Kč vč. DPH
501847

ČSN EN 50152-3-3 ed. 2 (333580) - duben 2017 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevné instalace - Zvláštní požadavky na spínací zařízení AC - Část 3-3: Měřicí, řídicí a ochranné přístroje pro zvláštní použití v trakčních soustavách AC - Transformátory napětí

230 Kč vč. DPH
503608

ČSN EN 50121-1 ed. 4 (333590) - listopad 2017

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 1: Obecně

230 Kč vč. DPH
503606

ČSN EN 50121-2 ed. 4 (333590) - listopad 2017

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 2: Emise celého drážního systému do vnějšího prostředí

340 Kč vč. DPH
502772

ČSN EN 50121-3-1 ed. 4 (333590) - červenec 2017

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-1: Drážní vozidla - Vlak a celkové vozidlo

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.19t


405 Kč vč. DPH
502769

ČSN EN 50121-3-2 ed. 4 (333590) - červenec 2017

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-2: Drážní vozidla - Zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.19t


405 Kč vč. DPH
502768

ČSN EN 50121-4 ed. 4 (333590) - červenec 2017

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 4: Emise a odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.19t


405 Kč vč. DPH
99607

ČSN EN 50121-5 ed. 3 (333590) - květen 2016

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací a zařízení trakční napájecí soustavy

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.17t


Norma bude zrušena k 6. únoru 2020 (zobrazit náhrady).

372 Kč vč. DPH
503604

ČSN EN 50121-5 ed. 4 (333590) - listopad 2017

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací a zařízení trakční napájecí soustavy

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.19t


405 Kč vč. DPH
502163

ČSN EN 50592 (333590) - červen 2017

Drážní zařízení - Zkoušky kolejových vozidel na elektromagnetickou kompatibilitu s počítači náprav

340 Kč vč. DPH
92552

ČSN EN 50293 ed. 2 (333591) - květen 2013 aktuální vydání

Systémy silniční dopravní signalizace - Elektromagnetická kompatibilita

230 Kč vč. DPH
500049

ČSN CLC/TS 50238-2 (333592) - červen 2016 aktuální vydání

Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 2: Kompatibilita s kolejovými obvody

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.17t


460 Kč vč. DPH
95483

ČSN CLC/TS 50238-3 (333592) - září 2014 aktuální vydání

Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 3: Kompatibilita s počítači náprav

230 Kč vč. DPH
69154

ČSN EN 50238-1 (333592) - prosinec 2003

Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 1: Obecně

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.12t, Oprava 2 6.15t


390 Kč vč. DPH
83535

ČSN EN 50500 (333593) - červen 2009

Postupy pro měření úrovní magnetického pole vytvářeného elektronickými a elektrickými zařízeními v drážním prostředí z hlediska vlivu na člověka

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.15t


295 Kč vč. DPH