ČSN EN 50126-1 ed. 2 (333502) Aktuální vydání

Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) - Část 1: Generický proces RAMS

ČSN EN 50126-1 ed. 2 Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) - Část 1: Generický proces RAMS
12 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 770 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část 1 EN 50126
- bere v úvahu RAMS, které chápe jako bezporuchovost, pohotovost, udržovatelnost a bezpečnost a jejich vzájemné interakce;
- bere v úvahu obecné aspekty životního cyklu RAMS. Pokyny v této části normy mohou být stále použity při uplatňování specifických norem;
- definuje:
- proces, založený na životním cyklu systému a úkolech v něm, pro řízení RAMS;
- systematický proces, přizpůsobitelný na typ a velikost systému, který je uvažován, pro specifikování požadavků na RAMS a prokázání, že tyto požadavky jsou dosaženy;
- zabývá se drážními specifiky;
- umožňuje efektivně kontrolovat a řídit konflikty mezi prvky RAMS;
- nedefinuje:
- cíle RAMS, veličiny, požadavky nebo řešení pro specifická drážní zařízení;
- pravidla nebo procesy týkající se certifikace železničních výrobků vzhledem k požadavkům této normy;
- proces schválení pro zúčastněné strany zapojené do železničního systému.
Tato část 1 EN 50126 je použitelná pro oblast drážních zařízení, jmenovitě kontrolu, řízení a zabezpečení, kolejová vozidla a pevná trakční zařízení a konkrétně:
- pro specifikaci a prokázání RAMS pro všechna drážní zařízení a pro všechny úrovně těchto zařízení podle potřeby od kompletních železničních systémů k hlavním systémům, včetně těch, které obsahují software, zejména:
- nové systémy;
- nové systémy integrované do existujících již přijatých systémů, ale pouze v tom rozsahu a do té míry v jakém je integrován nový systém s novou funkcionalitou. Jinak se nevztahuje na žádné nemodifikované aspekty stávajícího systému;
- pokud je to přiměřeně možné na modifikace a rozšíření již existujících a přijatých systémů, ale pouze v tom rozsahu a do té míry v jakém je existující systém modifikován. Jinak se nevztahuje na žádné nemodifikované aspekty stávajícího systému;
- ve všech odpovídajících etapách životního cyklu zařízení;
- pro použití subjekty odpovědnými za železnici a železničními dodavateli.
Použití této normy se nepožaduje u stávajících systémů, které zůstávají nemodifikované, včetně těch systémů, které jsou v souladu s předchozími verzemi EN 50126.
Procesy definované v této evropské normě předpokládají, že subjekty odpovědné za železnici a železniční dodavatelé mají zavedenu politiku týkající se kvality, výkonu a bezpečnosti. Přístup definovaný v této normě je v souladu s aplikací požadavků řízení kvality obsaženými v EN ISO 9001.

Označení ČSN EN 50126-1 ed. 2 (333502)
Katalogové číslo 506768
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 3. 2019
Datum účinnosti 1. 4. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 94 stran formátu A4
EAN kód 8596135067688
Tato norma nahradila ČSN EN 50126-1 ed. 2 (333502) z června 2018
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 50126-2 (333502)
Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) - Část 2: Systémový přístup k bezpečnosti

Další příbuzné normy

ČSN EN 50126-2 (333502)
Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) - Část 2: Systémový přístup k bezpečnosti

foo