ČSN EN 50126-2 (333502) Aktuální vydání

Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) - Část 2: Systémový přístup k bezpečnosti

ČSN EN 50126-2 Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) - Část 2: Systémový přístup k bezpečnosti
9 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část 2 EN 50126
- bere v úvahu obecné aspekty týkající se bezpečnosti životního cyklu RAMS;
- definuje metody a nástroje, které jsou nezávislé na aktuální technologii systémů a subsystémů;
- stanoví:
- uživatele normy se znalostí systémového přístupu k bezpečnosti, který je klíčovým pojmem EN 50126;
- metody odvozené bezpečnostních požadavků a jejich požadavků na integritu bezpečnosti systému a jejich rozdělení na subsystémy
- metody odvození úrovní integrity bezpečnosti (SIL) pro elektronické funkce souvisící s bezpečností;
POZNÁMKA: Tato norma neumožňuje přidělování úrovní integrity bezpečnosti neelektronickým funkcím.
- poskytuje návody a metody pro následující oblasti:
- procesy bezpečnosti;
- prokázání bezpečnosti a její akceptaci;
- organizaci a nezávislost rolí;
- posuzování rizik;
- specifikace požadavků na bezpečnost;
- funkční bezpečnost;
- návrh a implementaci;
- poskytuje uživateli této normy metody pro zajištění bezpečnosti s ohledem na zvažované systémy a jejich interakci;
- poskytuje návody týkající se definování zvažovaného systému, včetně identifikace rozhraní a interakce tohoto systému se subsystémy nebo jinými systémy s cílem provést analýzu rizik;
- nedefinuje:
- cíle, množství, požadavky nebo řešení RAMS pro konkrétní drážní aplikace;
- pravidla nebo postupy týkající se certifikace výrobků pro železnici proti požadavkům této normy;
- schvalovací postupy orgánu pro otázky bezpečnosti.
Tato část 2 EN 50126 se použije na úrovni drážních aplikací, zejména řízení, kontrola a zabezpečení, kolejová vozidla a pevné instalace a konkrétně:
- specifikaci a posuzování bezpečnosti všech drážní aplikací a na všech úrovních takové aplikace, podle potřeby od kompletních drážních systémů po hlavní systémy a jednotlivé a kombinované subsystémy a komponenty v rámci těchto hlavních systémů, včetně těch, které obsahují software, zejména:
- pro nové systémy;
- pro nové systémy integrované do již existujících systémů, ale pouze v tom rozsahu a do té doby do jaké může být nový systém s novými funkcemi integrován. Jinak se nevztahuje na žádné nemodifikované aspekty stávajícího systému;
- pokud je to přiměřeně možné ke změnám a rozšířením stávajících systémů, které byly přijaty před vytvořením této normy, ale pouze v rozsahu a do té míry, v jaké jsou stávající systémy modifikovány. Jinak se nevztahuje na žádný nemodifikovaný aspekt stávajícího systému.
- ve všech relevantních etapách životního cyklu aplikace;
- pro použití subjektům odpovědným za železnici a jejich dodavatelům.
Použití této normy se nevyžaduje u stávajících systémů, které zůstávají nemodifikované, včetně těch systémů, které již jsou v souladu s předchozími vydáními EN 50126.
Proces definovaný touto evropskou normou předpokládá, že subjekty odpovědné za železnici a jejich dodavatelé mají na obchodní úrovni pravidla týkající se kvality, provedení a bezpečnosti. Přístup, definovaný v této normě je v souladu s požadavky pro řízení kvality uvedenými v EN ISO 9001.

Označení ČSN EN 50126-2 (333502)
Katalogové číslo 507019
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 3. 2019
Datum účinnosti 1. 4. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 72 stran formátu A4
EAN kód 8596135070190
Tato norma nahradila ČSN EN 50126-2 (333502) z června 2018
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 50126-1 ed. 2 (333502)
Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) - Část 1: Generický proces RAMS