ČSN EN 50124-1 ed. 2 (333501) Aktuální vydání

Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 1: Základní požadavky - Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení

ČSN EN 50124-1 ed. 2 Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 1: Základní požadavky - Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma pojednává o koordinaci izolace drážních zařízení. Platí pro zařízení použitá v zabezpečovacích systémech, na drážních vozidlech a pro pevná trakční zařízení. Koordinace izolace se týká volby, dimenzování a vzájemného vztahu mezi izolací jak uvnitř zařízení, tak mezi jeho částmi. Při dimenzování izolace se berou v úvahu elektrická namáhání a podmínky okolního prostředí. Pro tytéž podmínky a tatáž namáhání je dimenzování stejné. Cílem koordinace izolace je zabránit zbytečnému předimenzování izolace.
Tato norma stanoví požadavky na vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro zařízení a obecné požadavky na zkoušky týkající se koordinace izolace.
Tato norma se nevztahuje na vzdálenosti pevnou nebo kapalnou izolací, vzdálenosti v plynech jiných než vzduch, vzdálenosti ve vzduchu jiného než atmosférického tlaku a zařízení používaná v extrémních podmínkách.
Normy výrobků se mají řídit touto kmenovou normou.
Mohou však oprávněně stanovit odlišné požadavky z důvodu bezpečnosti a/nebo bezporuchovosti, např. pro zabezpečovací systémy a/nebo z důvodu zvláštních pracovních podmínek samotného zařízení, např. u trolejových vedení, která mají odpovídat EN 50119.
Tato norma rovněž uvádí ustanovení pro dielektrické zkoušky (typové nebo výrobní kusové) zařízení.

Označení ČSN EN 50124-1 ed. 2 (333501)
Katalogové číslo 504153
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 2. 2018
Datum účinnosti 1. 3. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8596135041534
Tato norma nahradila ČSN EN 50124-1 (333501) z dubna 2002
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 50124-2 ed. 2 (333501)
Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 2: Přepětí a ochrana před přepětím