ČSN EN 50121-3-1 ed. 4 (333590)

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-1: Drážní vozidla - Vlak a celkové vozidlo

ČSN EN 50121-3-1 ed. 4 Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-1: Drážní vozidla - Vlak a celkové vozidlo
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 405 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato Evropská norma stanoví požadavky na emisi a odolnost pro všechny typy drážních vozidel. Pokrývá hnací vozidlo, tažené vozidlo a soupravy vlaků včetně drážních vozidel městských drah. Tato Evropská norma stanoví meze pro emisi drážního vozidla do vnějšího prostředí.
Rozsah platnosti této části normy končí na rozhraní vozidla s jeho vstupy a výstupy energie. V případě lokomotiv, souprav vlaků, tramvají a podobně, to je kluzný kontakt s trolejovým vedením nebo přívodní kolejnicí (pantograf, sběrač proudu). V případě tažených vozidel je to konektor s AC nebo DC napájecím kabelem. Protože je však sběrač proudu součástí hnacího vozidla, není zcela možné vyloučit jevy tohoto rozhraní s napájecím vedením. Aby se tyto jevy minimalizovaly, navrhla se zkouška při pomalém pohybu.
EMC plán může stanovit další požadavky na kompatibilitu drážního systému (například, jak je specifikováno v EN 50238).
Všechny přístroje, které se mají integrovat do vozidla, musí v zásadě splňovat požadavky EN 50121-3-2. Ve výjimečných případech, kde přístroj splňuje požadavky jiných norem pro EMC, avšak není prokázáno plné vyhovění EN 50121-3-2, se EMC musí zajistit odpovídajícími opatřeními při integraci přístroje do systému vozidla a/nebo vhodnou analýzou EMC a zkouškou, která zdůvodní odchylky od EN 50121-3-2.
Norma platí pro kmitočtový rozsah od 0 Hz (DC) do 400 GHz. Měření se nemusí provádět na kmitočtech, pro které nejsou specifikovány požadavky.

Označení ČSN EN 50121-3-1 ed. 4 (333590)
Katalogové číslo 502772
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 7. 2017
Datum účinnosti 1. 8. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8596135027729
Změny a opravy A1 9.19t
Tato norma nahradila ČSN EN 50121-3-1 ed. 3 (333590) z ledna 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 50121-1 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 1: Obecně

ČSN EN 50121-2 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 2: Emise celého drážního systému do vnějšího prostředí

ČSN EN 50121-3-2 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-2: Drážní vozidla - Zařízení

ČSN EN 50121-4 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 4: Emise a odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení

ČSN EN 50121-5 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací a zařízení trakční napájecí soustavy