ČSN EN 50121-3-2 ed. 4 (333590)

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-2: Drážní vozidla - Zařízení

ČSN EN 50121-3-2 ed. 4 Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-2: Drážní vozidla - Zařízení
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 405 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma platí pro aspekty emise a odolnosti od EMC elektrických a elektronických zařízení, která jsou určena pro instalování v drážním vozidle. EN 50121-3-2 platí pro integrování zařízení v drážním vozidle.
Zvažován je kmitočtový rozsah od DC do 400 GHz. Měření se nemusí provádět na kmitočtech, pro které nejsou specifikovány požadavky.
Aplikace zkoušek musí záviset na konkrétním zařízení, jeho konfiguraci, jeho vstupech/výstupech, jeho technologii a jeho provozních podmínkách.
Tato norma bere v úvahu vnitřní prostředí železničního kolejového vozidla a vnější prostředí železnice, a rušení přístrojů ze zařízení, jako jsou ruční radiové vysílače.
Je-li vstup/výstup určen k vysílání nebo přijímání za účelem radiové komunikace (úmyslné zářiče, např. systémy transpondéru), pak požadavek na vyzařované emise v této normě není určen k aplikování na úmyslné vysílání z rádiového vysílače dle definice ITU.
Meze odolnosti se nevztahují na vyloučená pásma definovaná v odpovídající normě EMC týkající se vysokofrekvenčních zařízení.
Tato norma se nevztahuje na přechodné emise při spouštění a zastavování zařízení.
Cílem této normy je stanovení mezí a zkušebních metod pro elektromagnetické emise a požadavků na zkoušky odolnosti ve vztahu k rušením šířeným vedením a vyzařováním.
Tyto meze a zkoušky představují základní požadavky elektromagnetické kompatibility.
Požadavky na emisi byly vybrány tak, aby bylo zajištěno, že rušení generovaná zařízeními provozovanými normálně na železničních drážních vozidlech nepřekračují úroveň, která by mohla zabránit jinému přístroji v určeném provozu. Meze emise uvedené v této normě mají přednost před emisními požadavky pro jednotlivé přístroje na palubě drážních vozidel uvedené v jiných normách.
Podobně byly vybrány požadavky na odolnost, aby byla zajištěna odpovídající úroveň odolnosti pro zařízení drážních vozidel.
Tyto úrovně však nepokrývají všechny případy, které se mohou vyskytnout s extrémně nízkou pravděpodobností v libovolném místě. Musí být specifikovány zvláštní požadavky, které se odchylují od této normy.
Zkušební požadavky jsou stanoveny pro každý zvažovaný vstup/výstup.
Tato zvláštní ustanovení je třeba používat ve spojení s obecnými ustanoveními EN 50121-1.

Označení ČSN EN 50121-3-2 ed. 4 (333590)
Katalogové číslo 502769
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 7. 2017
Datum účinnosti 1. 8. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8596135027699
Změny a opravy A1 9.19t
Tato norma nahradila ČSN EN 50121-3-2 ed. 3 (333590) z května 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 50121-1 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 1: Obecně

ČSN EN 50121-2 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 2: Emise celého drážního systému do vnějšího prostředí

ČSN EN 50121-3-1 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-1: Drážní vozidla - Vlak a celkové vozidlo

ČSN EN 50121-4 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 4: Emise a odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení

ČSN EN 50121-5 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací a zařízení trakční napájecí soustavy