ČSN EN 50121-1 ed. 4 (333590)

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 1: Obecně

ČSN EN 50121-1 ed. 4 Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 1: Obecně
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma popisuje strukturu a obsah celého souboru norem.
Specifikuje funkční kritéria použitelná pro celý soubor těchto norem.
Kapitola 5 poskytuje informace o EMC managementu.
Tato část sama o sobě nemůže poskytnout dostatečné podklady pro shodu se základními požadavky Směrnice EMC a je určena pro použití spolu s ostatními částmi tohoto souboru norem.
Příloha A popisuje charakteristiky drážního systému, který ovlivňuje chování z hlediska elektromagnetické kompatibility (EMC).
Elektromagnetický nukleární impuls, abnormální provozní podmínky (jako například poruchové stavy) a indukční jevy při přímém úderu blesku jsou z tohoto souboru norem vyloučeny.
Meze emise na hranici dráhy se nepoužijí pro vysílače záměrně použité uvnitř hranic drážního systému.
Tento soubor norem se nezabývá aspekty bezpečnosti.
Biologické vlivy neionizujícího záření, jakož i činnost lékařských podpůrných přístrojů, jako jsou kardiostimulátory, zde nejsou uvažovány.

Označení ČSN EN 50121-1 ed. 4 (333590)
Katalogové číslo 503608
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 11. 2017
Datum účinnosti 1. 12. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8596135036080
Tato norma nahradila ČSN EN 50121-1 ed. 3 (333590) z ledna 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 50121-2 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 2: Emise celého drážního systému do vnějšího prostředí

ČSN EN 50121-3-1 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-1: Drážní vozidla - Vlak a celkové vozidlo

ČSN EN 50121-3-2 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-2: Drážní vozidla - Zařízení

ČSN EN 50121-4 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 4: Emise a odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení

ČSN EN 50121-5 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací a zařízení trakční napájecí soustavy