ČSN EN 50121-1 ed. 3 (333590) Zrušená norma

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 1: Obecně

ČSN EN 50121-1 ed. 3 Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 1: Obecně
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato 1 část souboru evropských norem EN 50121 popisuje strukturu a obsah celého souboru norem. Specifikuje funkční kritéria použitelná pro celý soubor těchto norem. Poskytuje informace o EMC managementu a popisuje charakteristiky drážního systému, který ovlivňuje vlastnosti z hlediska elektromagnetické kompatibility (EMC), specifikuje funkční kritéria pro celek. Obsahuje postupy řízení (managementu) pro dosažení EMC na rozhraní mezi železniční dopravní cestou a vlaky.

Označení ČSN EN 50121-1 ed. 3 (333590)
Katalogové číslo 98878
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 2016
Datum účinnosti 1. 2. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963988788
Změny a opravy Z1 11.17t
Norma byla zrušena k 7. 11. 2019
a nahrazena ČSN EN 50121-1 ed. 4 (333590)
Tato norma nahradila ČSN EN 50121-1 ed. 2 (333590) z června 2007
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 50121-1 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 1: Obecně

ČSN EN 50121-1 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 1: Obecně

ČSN EN 50121-2 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 2: Emise celého drážního systému do vnějšího prostředí

ČSN EN 50121-3-1 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-1: Drážní vozidla - Vlak a celkové vozidlo

ČSN EN 50121-3-2 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-2: Drážní vozidla - Zařízení

ČSN EN 50121-4 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 4: Emise a odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení

ČSN EN 50121-5 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací a zařízení trakční napájecí soustavy