ČSN EN 50121-5 ed. 4 (333590)

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací a zařízení trakční napájecí soustavy

ČSN EN 50121-5 ed. 4 Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací a zařízení trakční napájecí soustavy
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 405 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma platí pro emisi a odolnost EMC elektrických a elektronických zařízení a systémů určených k použití v pevných drážních trakčních napájecích instalacích. Toto zahrnuje napájecí zařízení, zařízení s obvody řízení ochran, drážní zařízení jako jsou trakční napájecí a spínací stanice, výkonové autotransformátory, pomocné transformátory, rozváděče v trakčních napájecích stanicích a rozváděče pro dálkové i místní napájení.
Filtry pracující v síti napájení dráhy (například pro potlačení harmonických nebo pro kompenzaci účiníku) nejsou zahrnuty do této normy, protože každé jejich stanoviště má speciální požadavky. Filtry by normálně měly mít oddělené kryty se zvláštními předpisy pro přístup. Jsou-li požadovány elektromagnetické meze, uvedou se ve specifikaci pro zařízení.
Pokud je vstup/výstup určený pro vysílání nebo příjem radiokomunikace (záměrné vysílače, např. rádiové opakovače), pak se požadavky této normy na emisi šířenou zářením nevztahují na záměrné vysílání z vysokofrekvenčních vysílačů definovaných podle ITU.
Uvažovaný kmitočtový rozsah je od DC až do 400 GHz. Meze emise a odolnosti jsou stanoveny pro zařízení, která jsou umístěna:
a) uvnitř prostor trakční napájecí stanice, která zásobuje elektrickou energií dráhu;
b) vedle trati za účelem řízení nebo regulace napájení dráhy, včetně kompenzace účiníku;
c) podél trati za účelem napájení dráhy elektrickou energií jinak než pomocí vodičů používaných pro sběrače proudu a souvisících zpětných vodičů. Zahrnuty jsou vysokonapěťové napáječe v prostorách dráhy, které napájejí trakční napájecí stanice, ve kterých je napětí redukováno na napětí trakční napájecí soustavy.
d) vedle trati pro řízení nebo regulaci elektrického napájení součástí dráhy. Tato kategorie zahrnuje napájení překladišť, dep a stanic;
e) různá jiná elektrická zařízení nesloužící trakčním účelům napájená z trakčních zdrojů, které jsou sdílené s drážní trakcí.
Úrovně odolnosti uvedené v této normě platí pro životně důležitá zařízení, jako jsou ochranná zařízení; zařízení, které má připojení na trakční silové vodiče; zařízení uvnitř 3 m zóny; vstupy/výstupy zařízení uvnitř 10 m zóny s připojením uvnitř 3 m zóny; vstupy/výstupy zařízení uvnitř 10 m zóny s délkou kabelu > 30 m.
Zařízení a systémy, které jsou v prostředí, které může být popsáno jako prostory obytné, obchodní a lehkého průmyslu, i když jsou umístěny uvnitř fyzických hranic trakční napájecí stanice, musí být ve shodě s požadavky EN 61000-6-1:2007 pro odolnost a s EN 61000-6-3:2007 pro emisi.
Do požadavků na odolnost podle této normy není zahrnuto napájecí zařízení, které je samo o sobě odolné proti zkouškám definovaným v tabulkách 1 až 6.
Tato specifická opatření je třeba použít ve spojení s obecnými opatřeními podle EN 50121-1.
Tato část normy pokrývá požadavky jak pro zařízení, tak i pro pevné instalace. Na sekce pro pevné instalace se nevztahuje označování CE.

Označení ČSN EN 50121-5 ed. 4 (333590)
Katalogové číslo 503604
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 11. 2017
Datum účinnosti 1. 12. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8596135036042
Změny a opravy A1 9.19t
Tato norma nahradila ČSN EN 50121-5 ed. 3 (333590) z května 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 50121-1 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 1: Obecně

ČSN EN 50121-2 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 2: Emise celého drážního systému do vnějšího prostředí

ČSN EN 50121-3-1 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-1: Drážní vozidla - Vlak a celkové vozidlo

ČSN EN 50121-3-2 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-2: Drážní vozidla - Zařízení

ČSN EN 50121-4 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 4: Emise a odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení