ČSN EN 50121-5 ed. 3 (333590) Zrušená norma

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací a zařízení trakční napájecí soustavy

ČSN EN 50121-5 ed. 3 Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací a zařízení trakční napájecí soustavy
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma platí pro aspekty emise a odolnosti EMC pro elektrická a elektronická zařízení a systémy určené k použití v pevných trakčních instalacích elektrických rozvodů drah. Toto zahrnuje napájecí zařízení, zařízení s obvody řízení ochran, drážní zařízení jako jsou spínací stanice, výkonové autotransformátory, zvyšovací transformátory, rozváděče v trakčních napájecích stanicích a rozváděče pro dálkové i místní napájení.
Filtry pracující v síti napájení dráhy (například pro potlačení harmonických nebo pro kompenzaci účiníku) nejsou zahrnuty do této normy. Meze v této normě se neaplikují na záměrné sdělovací signály.
Uvažovaný kmitočtový rozsah je od DC až do 400 GHz. Na kmitočtech, pro které žádné požadavky nejsou specifikovány, měření se nemusí provádět.
Úrovně odolnosti uvedené v této normě platí pro
- životně důležitá zařízení, jako jsou prostředky ochran;
- zařízení, které má připojení na trakční silové vodiče;
- zařízení uvnitř 3 m zóny;
- vstupy/výstupy zařízení uvnitř 10 m zóny s připojením uvnitř 3 m zóny;
- vstupy/výstupy zařízení uvnitř 10 m zóny s délkou kabelu > 30 m.

Označení ČSN EN 50121-5 ed. 3 (333590)
Katalogové číslo 99607
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 5. 2016
Datum účinnosti 1. 6. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963996073
Změny a opravy Z1 11.17t
Norma byla zrušena k 6. 2. 2020
a nahrazena ČSN EN 50121-5 ed. 4 (333590)
Tato norma nahradila ČSN EN 50121-5 ed. 2 (333590) z července 2007
ČSN EN 50121-5 ed. 3 (333590) z ledna 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 50121-5 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací a zařízení trakční napájecí soustavy

ČSN EN 50121-1 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 1: Obecně

ČSN EN 50121-2 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 2: Emise celého drážního systému do vnějšího prostředí

ČSN EN 50121-3-1 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-1: Drážní vozidla - Vlak a celkové vozidlo

ČSN EN 50121-3-2 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-2: Drážní vozidla - Zařízení

ČSN EN 50121-4 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 4: Emise a odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení

ČSN EN 50121-5 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací a zařízení trakční napájecí soustavy