ČSN EN 50121-2 ed. 4 (333590)

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 2: Emise celého drážního systému do vnějšího prostředí

ČSN EN 50121-2 ed. 4 Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 2: Emise celého drážního systému do vnějšího prostředí
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato Evropská norma definuje elektromagnetické prostředí celého drážního systému včetně hromadné městské dopravy a kolejových systémů městských drah. Popisuje metody měření pro ověření emisí a předkládá místní hodnoty polí, se kterými se lze nejčastěji setkat.
Tato evropská norma stanoví meze emise celého drážního systému do okolního prostředí.
Parametry emise se vztahují ke konkrétním měřicím místům definovaným v kapitole 5. Předpokládá se, že tyto emise existují ve všech místech ve vertikálních rovinách, které jsou 10 m od osy vnější elektrizované koleje nebo 10 m od plotu trakční napájecí stanice.
Oblasti nad a pod dráhou mohou být ovlivněny elektromagnetickými emisemi také, konkrétní případy se musí posuzovat individuálně.
Tato zvláštní ustanovení se musí použít ve spojení s obecnými ustanoveními v EN 50121-1.
Pro existující železniční tratě se předpokládá, že vyhovění požadavkům pro emise podle EN 50121-3-1, EN 50121-3-2, EN 50121-4 a EN 50121-5 zajistí vyhovění emisním hodnotám stanoveným touto částí.
Pro nově postavené drážní systémy je to nejlepší způsob, jak dosáhnout vyhovění mezím emise stanoveným v této části normy (jak je definováno v plánu zajištění EMC podle EN 50121-1).

Označení ČSN EN 50121-2 ed. 4 (333590)
Katalogové číslo 503606
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 11. 2017
Datum účinnosti 1. 12. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8596135036066
Tato norma nahradila ČSN EN 50121-2 ed. 3 (333590) z května 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 50121-1 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 1: Obecně

ČSN EN 50121-3-1 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-1: Drážní vozidla - Vlak a celkové vozidlo

ČSN EN 50121-3-2 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-2: Drážní vozidla - Zařízení

ČSN EN 50121-4 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 4: Emise a odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení

ČSN EN 50121-5 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací a zařízení trakční napájecí soustavy