1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ČSN EN 50121-2 ed. 3 (333590) Zrušená norma

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 2: Emise celého drážního systému do vnějšího prostředí

ČSN EN 50121-2 ed. 3 Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 2: Emise celého drážního systému do vnějšího prostředí
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanoví meze emise celého drážního systému včetně hromadné městské dopravy a kolejových systémů městských drah. Popisuje metody měření pro ověření emisí a předkládá místní hodnoty polí, se kterými se lze nejčastěji setkat. Stanoví meze emise celého drážního systému do okolního prostředí, které se vztahují ke konkrétním měřicím místům definovaným v kapitole 5.
Tato zvláštní ustanovení je třeba použít ve spojení se obecnými ustanoveními v EN 50121-1:2015.

Označení ČSN EN 50121-2 ed. 3 (333590)
Katalogové číslo 99609
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 5. 2016
Datum účinnosti 1. 6. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963996097
Změny a opravy Z1 11.17t
Norma byla zrušena k 7. 11. 2019
a nahrazena ČSN EN 50121-2 ed. 4 (333590)
Tato norma nahradila ČSN EN 50121-2 ed. 2 (333590) z června 2007
ČSN EN 50121-2 ed. 3 (333590) z ledna 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 50121-2 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 2: Emise celého drážního systému do vnějšího prostředí

ČSN EN 50121-1 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 1: Obecně

ČSN EN 50121-2 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 2: Emise celého drážního systému do vnějšího prostředí

ČSN EN 50121-3-1 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-1: Drážní vozidla - Vlak a celkové vozidlo

ČSN EN 50121-3-2 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-2: Drážní vozidla - Zařízení

ČSN EN 50121-4 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 4: Emise a odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení

ČSN EN 50121-5 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací a zařízení trakční napájecí soustavy