ČSN EN 50121-3-2 ed. 3 (333590) Zrušená norma

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-2: Drážní vozidla - Zařízení

ČSN EN 50121-3-2 ed. 3 Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-2: Drážní vozidla - Zařízení
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma platí pro aspekty emise a odolnosti EMC pro elektrická a elektronická zařízení a systémy určené pro instalování v drážním vozidle. EN 50121-3-2 platí pro integrování zařízení v drážním vozidle.
Norma platí pro kmitočtový rozsah od 0 Hz (DC) do 400 GHz. Měření se nemusí provádět na kmitočtech, pro které nejsou specifikovány požadavky.
Aplikace zkoušek musí záviset na konkrétním zařízení, jeho konfiguraci, vstupech/výstupech, technologii a provozních podmínkách.
Tato norma bere v úvahu vnitřní prostředí železničního kolejového vozidla a vnějšího prostředí železnice, a rušení přístrojů ze zařízení, jako jsou ruční radiové vysílače.
Tato norma se nevztahuje na přechodné emise při spouštění a zastavování zařízení.
Cílem této normy je stanovení mezí a zkušebních metod pro elektromagnetické emise a pro požadavky na zkoušky odolnosti ve vztahu k rušením šířeným vedením a vyzařováním.
Tato zvláštní ustanovení se mají používat ve spojení s obecnými ustanoveními v EN 50121-1.

Označení ČSN EN 50121-3-2 ed. 3 (333590)
Katalogové číslo 99611
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 5. 2016
Datum účinnosti 1. 6. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963996110
Změny a opravy Z1 7.17t
Norma byla zrušena k 24. 10. 2019
a nahrazena ČSN EN 50121-3-2 ed. 4 (333590)
Tato norma nahradila ČSN EN 50121-3-2 ed. 2 (333590) z července 2007
ČSN EN 50121-3-2 ed. 3 (333590) z ledna 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 50121-3-2 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-2: Drážní vozidla - Zařízení

ČSN EN 50121-1 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 1: Obecně

ČSN EN 50121-2 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 2: Emise celého drážního systému do vnějšího prostředí

ČSN EN 50121-3-1 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-1: Drážní vozidla - Vlak a celkové vozidlo

ČSN EN 50121-3-2 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-2: Drážní vozidla - Zařízení

ČSN EN 50121-4 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 4: Emise a odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení

ČSN EN 50121-5 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací a zařízení trakční napájecí soustavy