ČSN EN 50121-3-1 ed. 3 (333590) Zrušená norma

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-1: Drážní vozidla - Vlak a celkové vozidlo

ČSN EN 50121-3-1 ed. 3 Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-1: Drážní vozidla - Vlak a celkové vozidlo
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanoví požadavky na emise a odolnost pro všechny typy drážních vozidel. Pokrývá hnací vozidlo a soupravy vlaků včetně drážních vozidel městských drah.
Norma platí pro kmitočtový rozsah od 0 Hz (DC) do 400 GHz. Měření se nemusí provádět na kmitočtech, pro které nejsou specifikovány požadavky.
Rozsah platnosti této části normy končí na rozhraní vozidla s jeho vstupy a výstupy energie. V případě lokomotiv, souprav vlaků, tramvají a podobně, to je sběrač proudu (kluzný kontakt s trolejovým vedením nebo přívodní kolejnicí). V případě tažených vozidel je to konektor s AC nebo DC napájecím kabelem. Protože je však sběrač proudu součástí hnacího vozidla, není zcela možné vyloučit jevy tohoto rozhraní s napájecím vedením. Aby se tyto jevy minimalizovaly, navrhla se zkouška při pomalém pohybu.
Tato evropská norma stanoví meze pro emise drážního vozidla do vnějšího prostředí.

Označení ČSN EN 50121-3-1 ed. 3 (333590)
Katalogové číslo 98875
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 1. 2016
Datum účinnosti 1. 2. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963988757
Změny a opravy Z1 7.17t
Norma byla zrušena k 24. 10. 2019
a nahrazena ČSN EN 50121-3-1 ed. 4 (333590)
Tato norma nahradila ČSN EN 50121-3-1 ed. 2 (333590) z června 2007
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 50121-3-1 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-1: Drážní vozidla - Vlak a celkové vozidlo

ČSN EN 50121-1 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 1: Obecně

ČSN EN 50121-2 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 2: Emise celého drážního systému do vnějšího prostředí

ČSN EN 50121-3-1 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-1: Drážní vozidla - Vlak a celkové vozidlo

ČSN EN 50121-3-2 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-2: Drážní vozidla - Zařízení

ČSN EN 50121-4 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 4: Emise a odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení

ČSN EN 50121-5 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací a zařízení trakční napájecí soustavy