ČSN EN 62290-1 ed. 2 (333530) Aktuální vydání

Drážní zařízení - Systémy řízení městské dopravy s vyhrazenou vodicí dráhou - Část 1: Systémové principy a základní pojmy

ČSN EN 62290-1 ed. 2 Drážní zařízení - Systémy řízení městské dopravy s vyhrazenou vodicí dráhou - Část 1: Systémové principy a základní pojmy
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Soubor norem IEC 62290 stanoví požadavky na funkci, systém a rozhraní pro systémy řízení, které se mají používat na tratích a v sítích městské osobní dopravy s vyhrazenou vodicí dráhou. Tento soubor norem neplatí pro tratě, které jsou provozovány podle zvláštních drážních předpisů, pokud příslušný kompetentní úřad nestanoví jinak.
Tato část souboru "Systémové principy a základní pojmy" je úvodem do normy a zabývá se hlavními pojmy, definicí systému, principy a hlavními základními funkcemi UGTMS (Systémy řízení městské dopravy s vyhrazenou vodicí dráhou).

Označení ČSN EN 62290-1 ed. 2 (333530)
Katalogové číslo 97203
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 5. 2015
Datum účinnosti 1. 6. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963972039
Tato norma nahradila ČSN EN 62290-1 (333530) z srpna 2007
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 62290-2 ed. 2 (333530)
Drážní zařízení - Systémy řízení městské dopravy s vyhrazenou vodicí dráhou - Část 2: Specifikace funkčních požadavků

ČSN EN IEC 62290-3 (333530)
Drážní zařízení - Systémy řízení městské dopravy s vyhrazenou vodicí dráhou - Část 3: Specifikace systémových požadavků