ČSN EN 62290-2 ed. 2 (333530) Aktuální vydání

Drážní zařízení - Systémy řízení městské dopravy s vyhrazenou vodicí dráhou - Část 2: Specifikace funkčních požadavků

ČSN EN 62290-2 ed. 2 Drážní zařízení - Systémy řízení městské dopravy s vyhrazenou vodicí dráhou - Část 2: Specifikace funkčních požadavků
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 62290-1 ed. 2

Soubor norem IEC 62290 stanoví požadavky na funkci, systém a rozhraní pro systémy řízení, které se mají používat na tratích a v sítích městské osobní dopravy s vyhrazenou vodicí dráhou. Tento soubor norem neplatí pro tratě, které jsou provozovány podle zvláštních drážních předpisů, pokud příslušný kompetentní úřad nestanoví jinak.
Tato část souboru "Specifikace funkčních požadavků" specifikuje funkční požadavky spojené se základními funkcemi uvedenými v části 1 funkcí v rámci hranic a rozhraní systému, jak jsou definovány na obrázku 3 v části 1.
Stanoví a definuje funkce, které jsou nutné pro provozování systému městské dopravy s vyhrazenou vodicí dráhou. Pro daný stupeň automatizace se rozlišují dva typy funkcí: povinné funkce (např. detekce vlaků) a volitelné funkce (např. rozhraní k informacím pro cestující a systémům dohledu nad cestujícími). Požadavky na funkce mají stejné přiřazení, pokud nejsou označeny jinak.

Označení ČSN EN 62290-2 ed. 2 (333530)
Katalogové číslo 96892
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 5. 2015
Datum účinnosti 1. 6. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8590963968926
Tato norma nahradila ČSN EN 62290-2 (333530) z června 2014
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 62290-1 ed. 2 (333530)
Drážní zařízení - Systémy řízení městské dopravy s vyhrazenou vodicí dráhou - Část 1: Systémové principy a základní pojmy

ČSN EN IEC 62290-3 (333530)
Drážní zařízení - Systémy řízení městské dopravy s vyhrazenou vodicí dráhou - Část 3: Specifikace systémových požadavků