ČSN EN 50238-1 ed. 2 (333592) Aktuální vydání

Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 1: Obecně

ČSN EN 50238-1 ed. 2 Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 1: Obecně
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma určuje postup prokazování kompatibility mezi kolejovými vozidly provozovanými v oblasti použití nebo sítě a systémy detekování vlaků nainstalovanými v této oblasti použití nebo sítě.
V současné době nejsou v jednotlivých evropských zemích stanovena obecná pravidla pro maximální povolené úrovně rušení a maximální úrovně citlivosti (nebo minimální požadované úrovně odolnosti). To je kvůli velké různosti kolejových vozidel, systémů napájení a vedení zpětného proudu a instalovaných systémů detekování vlaků. Tato různorodost vede k posouzení kompatibility kolejových vozidel a systémů detekce vlaků na bázi "trať po trati" nebo "síť po síti", aby se zabránilo zbytečně omezujícím specifikacím.
V tomto dokumentu je popsaný obecný proces kompatibility. Tento proces se odkazuje na všechny typy Systémů Detekování Vlaků (TDS), které mohou být ovlivněny elektromagnetickými emisemi z kolejových vozidel nebo trakčními napájecími soustavami (např. počítače náprav, kolejové obvody, detektory kol, smyčky). Obecný proces kompatibility je rozdělen do dvoufázového procesu v závislosti na tom, zda jsou či nejsou stanoveny meze kompatibility.

Označení ČSN EN 50238-1 ed. 2 (333592)
Katalogové číslo 510442
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 7. 2020
Datum účinnosti 1. 8. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8596135104420
Tato norma nahradila ČSN EN 50238-1 (333592) z prosince 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN CLC/TS 50238-2 (333592)
Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 2: Kompatibilita s kolejovými obvody

ČSN CLC/TS 50238-3 (333592)
Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 3: Kompatibilita s počítači náprav

ČSN EN 50238-1 (333592)
Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 1: Obecně