ČSN EN 50617-1 (333506) Aktuální vydání

Drážní zařízení - Základní parametry systémů detekování vlaků pro interoperabilitu evropských železničních systémů - Část 1: Kolejové obvody

ČSN EN 50617-1 Drážní zařízení - Základní parametry systémů detekování vlaků pro interoperabilitu evropských železničních systémů - Část 1: Kolejové obvody
10 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanovuje v rámci interoperability technické parametry kolejových obvodů souvisejících s mezemi vyzařovaných rušivých proudů RST, které jsou definovány prostřednictvím Frekvenčního managementu. Meze pro kompatibilitu mezi kolejovými vozidly a kolejovými obvody, které jsou v současné době touto normou navrhovány, zahrnují opatření pro známé rušivé jevy, jež jsou spojeny s trakčním napájením a souvisejícími ochranami (přepětí, zkratové proudy, základní přechodné jevy, jako jsou proudové špičky a přerušení napájení). Tyto účinky jsou hodnoceny pomocí modelovacích nástrojů, které byly v minulosti verifikovány v rámci evropského výzkumného projektu RAILCOM.
Norma je určena k použití pro posuzování shody zařízení kolejových obvodů a jiných systémů detekování vlaků, které využívají kolejnice jako součást principů detekování, v rámci evropské směrnice o interoperabilitě transevropského železničního systému a souvisejících technických specifikací pro zajištění interoperability týkající se řízení a zabezpečení traťových subsystémů.
Popisuje technické parametry, které je nutné posoudit k dosažení kompatibility kolejového obvodu s mezemi vyzařování stanovenými Frekvenčním managementem pro kolejová vozidla. Každý parametr je definovaný krátkým popisem, definicí požadavků, vztahem k dalším normám a je-li to nezbytné, postupem prokazujícím jeho splnění. Přehled jednotlivých parametrů z hlediska bezpečnosti, v kontextu s touto evropskou normou, je uveden v samostatné tabulce.
Meze odolnosti kolejových obvodů provozovaných na neinteroperabilních tratích nebo na interoperabilních tratích vybudovaných před datem vydání tohoto dokumentu nejsou v této normě definovány a jsou za ně zodpovědní jednotliví správci infrastruktury, NSA a/nebo dodavatelé systémů detekování vlaku. V tomto případě jsou meze kompatibility uveřejněny obvykle v předpisech infrastruktury a/nebo notifikovaných vnitrostátních předpisech.
Platí pro kolejové obvody instalované na všech elektrizovaných i neelektrizovaných tratích. Nicméně u kolejových obvodů určených pouze k instalaci na neelektrizovaných tratích mohou být aplikovány jen některé parametry.

Označení ČSN EN 50617-1 (333506)
Katalogové číslo 501006
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 2. 2017
Datum účinnosti 1. 3. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 76 stran formátu A4
EAN kód 8596135010066
Tato norma nahradila ČSN EN 50617-1 (333506) z března 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 50617-2 (333506)
Drážní zařízení - Základní parametry systémů detekování vlaků pro interoperabilitu evropských železničních systémů - Část 2: Počítače náprav