Třída 3342 - Ochrana radiového příjmu před rušením

Zobrazit obsah třídy 33 - Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 50(161) (334201) - prosinec 1993

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 161: Elektromagnetická kompatibilita

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.99t, A2 11.00t, A5 2.16t, A4 2.16t, A3 2.16t, A6 12.17t, A7 9.18t, A8 8.19t, A9 7.20t

1 625 Kč

ČSN EN 55016-1-1 ed. 3 (334210) - listopad 2010

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-1: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Měřicí přístroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 6.11t, A2 4.15t, Z1 12.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 26. červnu 2022 (přejít na náhradu).

1 222 Kč

ČSN EN 55016-1-2 ed. 2 (334210) - prosinec 2014 aktuální vydání

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-2: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Vazební zařízení pro měření rušení šířeného vedením

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.18t

780 Kč

ČSN EN 55016-1-3 ed. 2 (334210) - červenec 2007 aktuální vydání

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-3: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Pomocná zařízení - Rušivý výkon

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.17t, A2 10.20t

600 Kč

ČSN EN 55016-1-4 ed. 3 (334210) - prosinec 2010

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-4: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Antény a zkušební stanoviště pro měření rušení šířeného zářením

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.13t, A2 11.17t, Z2 6.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 12. únoru 2022 (přejít na náhradu).

1 757 Kč

ČSN EN 55016-1-5 ed. 2 (334210) - říjen 2017 aktuální vydání

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-5: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Stanoviště pro kalibraci antén a referenční zkušební stanoviště pro 5 MHz až 18 GHz

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.17t, Oprava 1 8.21t

735 Kč

ČSN EN 55016-1-6 (334210) - září 2015

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-6: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Kalibrace EMC antény

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.17t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 500 Kč

ČSN EN 55016-2-1 ed. 3 (334210) - leden 2015

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-1: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušení šířeného vedením

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.18t, Oprava 1 8.21t

1 020 Kč

ČSN EN 55016-2-2 ed. 2 (334210) - květen 2012 aktuální vydání

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-2: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušivého výkonu

440 Kč

ČSN EN 55016-2-3 ed. 4 (334210) - říjen 2017

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-3: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušení šířeného zářením

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.20t

1 110 Kč

ČSN EN 55016-2-4 (334210) - září 2005

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-4: Metody měření rušení a odolnosti - Měření odolnosti

340 Kč

ČSN EN 55016-4-2 ed. 2 (334210) - březen 2012 aktuální vydání

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 4-2: Nejistoty, statistické hodnoty a stanovování mezí - Nejistota měřicího zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.14t, Oprava 1 2.16t, A2 3.19t, Oprava 2 7.19t

945 Kč

ČSN EN IEC 55016-1-1 ed. 4 (334210) - prosinec 2019

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-1: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Měřicí přístroje

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN IEC 55016-1-4 ed. 4 (334210) - červen 2020 aktuální vydání

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-4: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Antény a zkušební stanoviště pro měření rušení šířeného zářením

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.21t

1 000 Kč

ČSN EN 50147-1 (334211) - srpen 1997

Bezodrazové komory - Část 1: Měření útlumu stínění

340 Kč

ČSN EN 55014-1 ed. 4 (334214) - říjen 2017

Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 1: Emise

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 10.20t, Z1 9.21t

Norma bude zrušena k 12. říjnu 2023 (přejít na náhradu).

687 Kč

ČSN EN 55014-2 ed. 2 (334214) - listopad 2017

Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 2: Odolnost - Norma skupiny výrobků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.21t

Norma bude zrušena k 5. říjnu 2023 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN IEC 55014-1 ed. 5 (334214) - září 2021

Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 1: Emise

770 Kč

ČSN EN IEC 55014-2 ed. 3 (334214) - září 2021

Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 2: Odolnost - Norma skupiny výrobků

350 Kč

ČSN EN 55015 ed. 4 (334215) - březen 2014

Meze a metody měření charakteristik vysokofrekvenčního rušení způsobeného elektrickými svítidly a podobným zařízením

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.16t, Z1 1.20t

Norma bude zrušena k 30. srpnu 2022 (přejít na náhradu).

922 Kč

ČSN EN IEC 55015 ed. 5 (334215) - leden 2020

Meze a metody měření charakteristik vysokofrekvenčního rušení způsobeného elektrickými svítidly a podobným zařízením

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 10.20t

655 Kč

ČSN EN IEC 55036 (334215) - březen 2021

Elektrická a hybridní silniční vozidla - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření pro ochranu přijímačů mimo vozidla pod 30 MHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 55011 ed. 4 (334225) - leden 2017

Průmyslová, vědecká a zdravotnická zařízení - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.17t, A11 10.20t, A2 10.21t

1 135 Kč

ČSN EN 55012 ed. 2 (334227) - červen 2008 aktuální vydání

Vozidla, čluny a spalovací motory - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření pro ochranu přijímačů, které jsou mimo tato zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.10t

675 Kč

ČSN EN 55017 (334227) - březen 2012

Metody měření útlumových charakteristik pasivních filtračních zařízení EMC

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 55032 ed. 2 (334232) - listopad 2017 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení - Požadavky na emisi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.18t, A11 10.20t, A1 5.21t

1 295 Kč

ČSN EN 55035 (334235) - leden 2018

Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení - Požadavky na odolnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.20t, A11 2.21t

735 Kč

ČSN EN 55025 ed. 3 (334285) - únor 2018 aktuální vydání

Vozidla, čluny a zážehové motory - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření pro ochranu palubních přijímačů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.18t

965 Kč

ČSN EN 55020 ed. 3 (334288) - září 2007

Rozhlasové a televizní přijímače a přidružená zařízení - Charakteristiky odolnosti - Meze a metody měření

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.11t, Z2 9.11t, A11 5.12t, A12 12.16t, Z3 4.20t

Norma bude zrušena k 28. červenci 2022 (přejít na náhradu).

876 Kč

ČSN EN 55024 ed. 2 (334289) - září 2011 aktuální vydání

Zařízení informační techniky - Charakteristiky odolnosti - Meze a metody měření

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.16t

565 Kč

ČSN EN 55103-2 ed. 2 (334292) - červen 2010 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita - Norma skupiny výrobků audio, video, audiovizuální přístroje a řídicí přístroje zábavního osvětlení pro profesionální užití - Část 2: Odolnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.12t

505 Kč

ČSN EN 50561-1 (334293) - září 2014

Zařízení pro komunikaci po vedení používaná v instalacích nízkého napětí - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření - Část 1: Zařízení pro domácí použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.16t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

360 Kč

ČSN EN 50561-3 (334293) - září 2016

Zařízení pro komunikaci po vedení používaná v instalacích nízkého napětí - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření - Část 3: Zařízení pracující nad 30 MHz

230 Kč