ČSN EN IEC 55015 ed. 5 (334215)

Meze a metody měření charakteristik vysokofrekvenčního rušení způsobeného elektrickými svítidly a podobným zařízením

ČSN EN IEC 55015 ed. 5 Meze a metody měření charakteristik vysokofrekvenčního rušení způsobeného elektrickými svítidly a podobným zařízením
12 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 655 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN IEC 55015 ed. 5 (33 4215)

Tato norma platí pro emise (šířené zářením nebo vedením) vysokofrekvenčního rušení: osvětlovacího zařízení (3.3.16); z osvětlovacího dílu víceúčelového zařízení, jehož jednou ze základních funkcí je osvětlování; ze zařízení se zdrojem ultrafialového (UV) nebo infračerveného (IR) záření; z reklamních návěstí; z dekorativního osvětlení; z nouzového osvětlení. Tato norma se nevztahuje na: součásti nebo moduly určené pro zabudování do osvětlovacího zařízení a které nejsou uživatelem vyměnitelné; osvětlovací zařízení pracující v ISM kmitočtových pásmech (podle definice v Rezoluci 63 (1979) ITU Radio Regulation); osvětlovací zařízení pro letadla a letiště (vzletové/přistávací dráhy, servisní zařízení, stojánky); video nápisy; instalace; zařízení, pro která jsou požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu v rozsahu vysokofrekvenčních kmitočtů výslovně formulovány v jiných normách CISPR, i když obsahují zabudovanou osvětlovací funkci. Norma se vztahuje na kmitočtový rozsah od 9 kHz do 400 GHz. Na kmitočtech, kde nejsou stanovené meze touto normou, není třeba měření provádět. Víceúčelové zařízení, které je současně předmětem různých článků této normy a/nebo jiných norem, musí splňovat ustanovení každé kapitoly/normy pro příslušné funkce v provozu. U zařízení nespadajících do rozsahu platnosti této normy, která obsahují osvětlení jako sekundární funkci, není třeba samostatně posuzovat samostatně osvětlovací funkci podle tohoto dokumentu za předpokladu, že osvětlovací funkce byla v provozu při posuzování podle odpovídající normy. Měření rušení šířeného zářením v této normě nejsou určena pro aplikaci na záměrné vysílání z rádiových vysílačů podle definice ITU, ani na náhodné emise spojené s těmito úmyslnými vysílači. V další části tohoto dokumentu platí, že kdekoliv se použije pojem "světelné zařízení" nebo "EUT", má se na mysli elektrické osvětlení a podobné zařízení spadající do rozsahu platnosti tohoto dokumentu, jak je stanoveno v této kapitole.

Označení ČSN EN IEC 55015 ed. 5 (334215)
Katalogové číslo 509450
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 1. 2020
Datum účinnosti 1. 2. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 72 stran formátu A4
EAN kód 8596135094509
Změny a opravy A11 10.20t
Tato norma nahradila ČSN EN 55015 ed. 4 (334215) z března 2014
Dostupnost skladem (tisk na počkání)