ČSN EN IEC 55015 ed. 5 (334215)

Meze a metody měření charakteristik vysokofrekvenčního rušení způsobeného elektrickými svítidly a podobným zařízením

ČSN EN IEC 55015 ed. 5 Meze a metody měření charakteristik vysokofrekvenčního rušení způsobeného elektrickými svítidly a podobným zařízením
12 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN IEC 55015 ed. 5 (33 4215)

Tato norma platí pro emise (šířené zářením nebo vedením) vysokofrekvenčního rušení: osvětlovacího zařízení (3.3.16); z osvětlovacího dílu víceúčelového zařízení, jehož jednou ze základních funkcí je osvětlování; ze zařízení se zdrojem ultrafialového (UV) nebo infračerveného (IR) záření; z reklamních návěstí; z dekorativního osvětlení; z nouzového osvětlení. Tato norma se nevztahuje na: součásti nebo moduly určené pro zabudování do osvětlovacího zařízení a které nejsou uživatelem vyměnitelné; osvětlovací zařízení pracující v ISM kmitočtových pásmech (podle definice v Rezoluci 63 (1979) ITU Radio Regulation); osvětlovací zařízení pro letadla a letiště (vzletové/přistávací dráhy, servisní zařízení, stojánky); video nápisy; instalace; zařízení, pro která jsou požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu v rozsahu vysokofrekvenčních kmitočtů výslovně formulovány v jiných normách CISPR, i když obsahují zabudovanou osvětlovací funkci. Norma se vztahuje na kmitočtový rozsah od 9 kHz do 400 GHz. Na kmitočtech, kde nejsou stanovené meze touto normou, není třeba měření provádět. Víceúčelové zařízení, které je současně předmětem různých článků této normy a/nebo jiných norem, musí splňovat ustanovení každé kapitoly/normy pro příslušné funkce v provozu. U zařízení nespadajících do rozsahu platnosti této normy, která obsahují osvětlení jako sekundární funkci, není třeba samostatně posuzovat samostatně osvětlovací funkci podle tohoto dokumentu za předpokladu, že osvětlovací funkce byla v provozu při posuzování podle odpovídající normy. Měření rušení šířeného zářením v této normě nejsou určena pro aplikaci na záměrné vysílání z rádiových vysílačů podle definice ITU, ani na náhodné emise spojené s těmito úmyslnými vysílači. V další části tohoto dokumentu platí, že kdekoliv se použije pojem "světelné zařízení" nebo "EUT", má se na mysli elektrické osvětlení a podobné zařízení spadající do rozsahu platnosti tohoto dokumentu, jak je stanoveno v této kapitole.

Označení ČSN EN IEC 55015 ed. 5 (334215)
Katalogové číslo 509450
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 1. 2020
Datum účinnosti 1. 2. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 72 stran formátu A4
EAN kód 8596135094509
Tato norma nahradila ČSN EN 55015 ed. 4 (334215) z března 2014
Dostupnost skladem (tisk na počkání)