ČSN EN 50561-1 (334293)

Zařízení pro komunikaci po vedení používaná v instalacích nízkého napětí - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření - Část 1: Zařízení pro domácí použití

Objednat


Cena: 360 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část souboru norem stanoví meze a metody měření charakteristik vysokofrekvenčního rušení komuni-kačních zařízení pro domácí použití, která používají jako přenosové médium nízkonapěťové napájecí instalace. Vztahuje se na kmitočtový rozsah 1,606 5 MHz až 30 MHz. Požadavky jsou stanoveny pro rušení šířené vedením na AC napájecích vstupech/výstupech (portech), na telekomunikačních vstupech/výstupech (portech), kde musí být splněné požadavky ČSN EN 55022 (33 4290) pro třídu B a pro PLC vstupy/výstupy (porty), kde jsou stanoveny meze v tabulkách této normy. Pro rušení šířené zářením musí být splněny požadavky ČSN EN 55022 (33 4290) pro třídu B.

Označení ČSN EN 50561-1 (334293)
Katalogové číslo 95762
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 9. 2014
Datum účinnosti 1. 10. 2014
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963957623
Změny a opravy Oprava 1 1.16t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 50561-3 (334293)
Zařízení pro komunikaci po vedení používaná v instalacích nízkého napětí - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření - Část 3: Zařízení pracující nad 30 MHz