ČSN EN 50561-3 (334293)

Zařízení pro komunikaci po vedení používaná v instalacích nízkého napětí - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření - Část 3: Zařízení pracující nad 30 MHz

ČSN EN 50561-3 Zařízení pro komunikaci po vedení používaná v instalacích nízkého napětí - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření - Část 3: Zařízení pracující nad 30 MHz
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 50561-3 (33 4293)

Tato část souboru norem stanoví meze a metody měření charakteristik vysokofrekvenčního rušení komuni-kačních přístrojů pro domácí použití, která používají jako přenosové médium nízkonapěťové napájecí instalace. Tato část souboru norem se vztahuje na zařízení, která používají pro komunikaci kmitočty včetně těch, které leží nad 30 MHz. Postupy jsou udány pro měření signálů generovaných zařízením a meze jsou stanoveny v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 400 GHz. Na kmitočtech, kde nejsou stanoveny meze, se měření nevyžaduje. Požadavky pro emise šířené zářením v této normě se nepoužijí na záměrné vysílání z vysokofrekvenčních vysílačů dle definice ITU, ani na náhodné emise souvisící s těmito záměrnými vysíláními.

Označení ČSN EN 50561-3 (334293)
Katalogové číslo 500769
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 9. 2016
Datum účinnosti 1. 10. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8596135007691
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 50561-1 (334293)
Zařízení pro komunikaci po vedení používaná v instalacích nízkého napětí - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření - Část 1: Zařízení pro domácí použití