ČSN EN 55016-1-5 ed. 2 (334210) Aktuální vydání

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-5: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Stanoviště pro kalibraci antén a referenční zkušební stanoviště pro 5 MHz až 18 GHz

ČSN EN 55016-1-5 ed. 2 Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-5: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Stanoviště pro kalibraci antén a referenční zkušební stanoviště pro 5 MHz až 18 GHz
10 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 715 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část souboru norem určuje požadavky na stanoviště pro kalibraci v kmitočtovém rozsahu 5 MHz až 18 GHz, která se použijí pro provedení kalibrace antény podle ČSN EN 55016-1-6 (33 4210). Také určuje požadavky na referenční zkušební stanoviště (REFTS), které se používají pro validaci zkušebních stanovišť pro vyhovění (COMTS) v kmitočtovém rozsahu 30 MHz až 1 000 MHz podle ČSN EN 55016-1-4 ed. 3 (33 4210). Tato část souboru norem má status základní normy EMC. Měřicí vybavení je uvedeno v ČSN EN 55016-1-1 ed. 3 (33 4210) a v ČSN EN 55016-1-4 ed. 3 (33 4210). Další informace a základy o nejistotách obecně jsou uvedeny v CISPR 16-4, který také může napomoci při odhadu nejistoty pro kalibrační postupy antén a měření při validaci stanoviště.

Označení ČSN EN 55016-1-5 ed. 2 (334210)
Katalogové číslo 503525
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 10. 2017
Datum účinnosti 1. 11. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 84 stran formátu A4
EAN kód 8596135035250
Změny a opravy A1 10.17t
Tato norma nahradila ČSN EN 55016-1-5 (334210) z srpna 2005
ČSN EN 55016-1-5 ed. 2 (334210) z října 2015
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 55016-1-1 ed. 3 (334210)
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-1: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Měřicí přístroje

ČSN EN 55016-1-2 ed. 2 (334210)
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-2: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Vazební zařízení pro měření rušení šířeného vedením

ČSN EN 55016-1-3 ed. 2 (334210)
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-3: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Pomocná zařízení - Rušivý výkon

ČSN EN 55016-1-4 ed. 3 (334210)
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-4: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Antény a zkušební stanoviště pro měření rušení šířeného zářením

ČSN EN 55016-1-6 (334210)
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-6: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Kalibrace EMC antény

ČSN EN 55016-2-1 ed. 3 (334210)
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-1: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušení šířeného vedením

ČSN EN 55016-2-2 ed. 2 (334210)
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-2: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušivého výkonu

ČSN EN 55016-2-3 ed. 4 (334210)
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-3: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušení šířeného zářením

ČSN EN 55016-2-4 (334210)
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-4: Metody měření rušení a odolnosti - Měření odolnosti

ČSN EN 55016-4-2 ed. 2 (334210)
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 4-2: Nejistoty, statistické hodnoty a stanovování mezí - Nejistota měřicího zařízení

ČSN EN IEC 55016-1-1 ed. 4 (334210)
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-1: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Měřicí přístroje

ČSN EN IEC 55016-1-4 ed. 4 (334210)
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-4: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Antény a zkušební stanoviště pro měření rušení šířeného zářením