ČSN EN 55011 ed. 4 (334225)

Průmyslová, vědecká a zdravotnická zařízení - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření

ČSN EN 55011 ed. 4 Průmyslová, vědecká a zdravotnická zařízení - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření
12 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 945 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro průmyslová, vědecká a zdravotnická zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 0 Hz až 400 GHz a pro domácí či podobná zařízení určená pro generování a/nebo místní používání vysokofrekvenční energie. Tato norma pokrývá požadavky na emisi v souvislosti s vysokofrekvenčním (RF) rušením v kmitočtovém rozsahu od 9 kHz do 400 GHz. Měření se musí provádět pouze v kmitočtových rozsazích, kde jsou v kapitole 6 specifikované mezní hodnoty. Pro vysokofrekvenční zařízení ISM ve smyslu definice obsažené v ITU Radio Regulations, viz definici 3.13, tato norma pokrývá emisní požadavky pro vysokofrekvenční rušení v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 18 GHz. Požadavky pro vysokofrekvenční ISM osvětlovací přístroje a UV zářiče pracující na kmitočtech uvnitř ISM pásem definovaných ITU Rádiových předpisech jsou v této normě obsaženy. Zařízení, na která se vztahují jiné emisní normy CISPR určené pro výrobek nebo skupinu výrobků, do rozsahu této normy nespadají.

Označení ČSN EN 55011 ed. 4 (334225)
Katalogové číslo 501478
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 1. 2017
Datum účinnosti 1. 2. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 84 stran formátu A4
EAN kód 8596135014781
Změny a opravy A1 9.17t, A11 10.20t
Tato norma nahradila ČSN EN 55011 ed. 3 (334225) z srpna 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)