ČSN EN 55035 (334235)

Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení - Požadavky na odolnost

ČSN EN 55035 Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení - Požadavky na odolnost
11 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 610 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma se vztahuje na multimediální zařízení (MME) dle definice v 3.1.24, jejichž efektivní hodnota jme-novitého napájecího napětí AC nebo DC nepřekračuje 600 V. Zařízení spadající pod CISPR 20 nebo CISPR 24 spadají do rozsahu platnosti tohoto dokumentu. Pro MME, které spadá do rozsahu platnosti EN 300 386 nebo jakékoli části souboru EN 301 489, mají požadavky těchto norem pro výrobek/skupinu výrobků přednost před požadavky tohoto dokumentu. MME s funkcí příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání spadají do rozsahu platnosti tohoto dokumentu, viz přílohu A. MME s bezdrátovým rozhraním bez příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání rovněž spadá do rozsahu platnosti tohoto dokumentu, avšak shoda s tímto dokumentem nevyžaduje posouzení vlastností těchto rozhraní. MME primárně určená pro profesionální použití spadají do rozsahu platnosti tohoto dokumentu. MME, pro která jsou požadavky na odolnost v kmitočtovém rozsahu stanoveném v tomto dokumentu explicitně stanovené v jiných dokumentech CISPR (s výjimkou CISPR 20 a CISPR 24) jsou z rozsahu této publikace vyloučena.

Označení ČSN EN 55035 (334235)
Katalogové číslo 504001
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 1. 2018
Datum účinnosti 1. 2. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 80 stran formátu A4
EAN kód 8596135040018
Změny a opravy Oprava 1 4.20t
Tato norma nahradila ČSN EN 55020 ed. 3 (334288) z září 2007
Dostupnost skladem (tisk na počkání)