Třída 3304 - Koordinace izolace

Zobrazit obsah třídy 33 - Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 0405 (330405) - únor 1989

Elektrotechnické předpisy. Navrhování venkovní elektrické izolace podle stupně znečištění

230 Kč

ČSN 33 0419-4 (330419) - červen 2006

Koordinace izolace - Část 4: Průvodce výpočty koordinace izolace a modelováním elektrických sítí

945 Kč

ČSN EN 60071-5 (330419) - srpen 2015

Koordinace izolace - Část 5: Postupy pro vysokonapěťové stanice měničů stejnosměrného proudu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.23t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 13. prosinci 2025 (přejít na náhradu).

802 Kč

ČSN EN IEC 60071-1 ed. 3 (330419) - červen 2020

Koordinace izolace - Část 1: Definice, principy a pravidla

350 Kč

ČSN EN IEC 60071-11 (330419) - červen 2023

Koordinace izolace - Část 11: Definice, principy a pravidla pro HVDC soustavu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 60071-12 (330419) - červen 2023

Koordinace izolace - Část 12: Aplikační návody pro (LCC) vysokonapěťové DC konvertorové stanice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN IEC 60071-2 ed. 2 (330419) - leden 2019

Koordinace izolace - Část 2: Směrnice pro použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.24t

Norma bude zrušena k 28. červnu 2026 (přejít na náhradu).

977 Kč

ČSN EN IEC 60071-2 ed. 3 (330419) - leden 2024

Koordinace izolace - Část 2: Směrnice pro použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč

ČSN EN 60664-3 ed. 2 (330420) - prosinec 2017 aktuální vydání

Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 3: Použití ochranných vrstev, zalévání nebo zalisování pro ochranu proti znečištění

340 Kč

ČSN EN 60664-4 (330420) - červenec 2006

Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 4: Vliv namáhání napětím s vysokým kmitočtem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.07t

590 Kč

ČSN EN 60664-5 ed. 2 (330420) - červenec 2008 aktuální vydání

Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 5: Komplexní metoda pro stanovení nejkratších vzdušných vzdáleností a povrchových cest rovných nebo menších než 2 mm

550 Kč

ČSN EN IEC 60664-1 ed. 3 (330420) - březen 2021

Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky

590 Kč
foo