ČSN EN IEC 60071-1 ed. 3 (330419)

Koordinace izolace - Část 1: Definice, principy a pravidla

ČSN EN IEC 60071-1 ed. 3 Koordinace izolace - Část 1: Definice, principy a pravidla
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část IEC 60071 platí pro trojfázové střídavé elektrické sítě s nejvyšším napětím pro zařízení nad 1 kV. Určuje postup pro výběr normalizovaných výdržných napětí pro izolaci fáze-zem, fáze-fáze a podélnou izolaci zařízení a instalací v těchto sítích. Rovněž uvádí přehled normalizovaných výdržných napětí, ze kterých mohou být vybrána jmenovitá výdržná napětí.
Tato norma popisuje přiřazení vybraných výdržných napětí k nejvyššímu napětí pro zařízení. Toto přiřazení slouží pouze pro účely koordinace izolace. Požadavky z hlediska bezpečnosti osob nejsou předmětem této normy.
Přestože zásady této normy platí i pro izolaci přenosových vedení, mohou být hodnoty jejich výdržných napětí odlišné od normalizovaných jmenovitých výdržných napětí.
Přístrojové komise odpovídají za stanovení jmenovitých výdržných napětí a zkušebních postupů vhodných pro příslušná zařízení s ohledem na doporučení této normy.
POZNÁMKA - Všechna pravidla pro koordinaci izolace, která jsou uvedena v této normě, jsou podrobně vysvětlena v IEC 60071-2, zejména vztah mezi normalizovanými jmenovitými výdržnými napětími a nejvyšším napětím pro zařízení.
Je-li k témuž nejvyššímu napětí pro zařízení přiřazena více než jedna řada normalizovaných jmenovitých výdržných napětí, je navržen postup pro výběr nejvhodnější řady.
Tato horizontální norma je určena především pro použití technickými komisemi zabývajícími se přípravou norem v souladu s principy stanovenými v návodu IEC 108.
Je-li to proveditelné, je jednou z odpovědností technické komise využití horizontálních norem u publikací, které připravuje. Obsah této horizontální normy nebude platit, pokud na ni nebude výslovně odkazováno nebo pokud nebude zahrnuta v příslušných publikacích.

Označení ČSN EN IEC 60071-1 ed. 3 (330419)
Katalogové číslo 510156
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 6. 2020
Datum účinnosti 1. 7. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8596135101566
Tato norma nahradila ČSN EN 60071-1 ed. 2 (330419) z prosince 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60071-5 (330419)
Koordinace izolace - Část 5: Postupy pro vysokonapěťové stanice měničů stejnosměrného proudu

ČSN EN IEC 60071-11 (330419)
Koordinace izolace - Část 11: Definice, principy a pravidla pro HVDC soustavu

ČSN EN IEC 60071-12 (330419)
Koordinace izolace - Část 12: Aplikační návody pro (LCC) vysokonapěťové DC konvertorové stanice

ČSN EN IEC 60071-2 ed. 2 (330419)
Koordinace izolace - Část 2: Směrnice pro použití

ČSN EN IEC 60071-2 ed. 3 (330419)
Koordinace izolace - Část 2: Směrnice pro použití

foo