ČSN EN IEC 60071-2 ed. 2 (330419)

Koordinace izolace - Část 2: Směrnice pro použití

ČSN EN IEC 60071-2 ed. 2 Koordinace izolace - Část 2: Směrnice pro použití
12 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 977 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Pozor, tato norma bude zrušena k 28. 6. 2026. Doporučujeme zakoupit její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část normy IEC 60071 obsahuje prováděcí pokyny a pojednává o výběru izolačních hladin zařízení nebo instalací pro trojfázové elektrické sítě. Jejím záměrem je dát vodítko ke stanovení jmenovitých výdržných napětí pro rozsahy I a II uvedené v IEC 60071-1 a zajistit přiřazení těchto jmenovitých hodnot k nejvyšším normalizovaným napětím pro zařízení.
Toto přiřazení platí jen pro koordinaci izolace. Požadavky na bezpečnost osob nejsou v tomto pokynu obsaženy.
Platí pro trojfázové sítě se jmenovitým napětím vyšším než 1 kV. Hodnoty odvozené nebo navržené v tomto dokumentu jsou obecně použitelné jen pro tyto sítě. Avšak navrhované zásady jsou platné také pro dvoj - a jednofázové sítě.
Tento dokument se vztahuje na izolaci fáze-zem, fáze-fáze a na podélnou izolaci.
Tento dokument není určen pro kusové zkoušky. Tyto zkoušky musí být stanoveny příslušnými předmětovými komisemi.
Obsah tohoto dokumentu přesně sleduje pracovní diagram pro postup při koordinaci izolace uvedené na obrázku 1 v IEC 60071-1:2006. Kapitoly 4 až 7 odpovídají obdélníkům v pracovním diagramu a dávají podrobnou informaci o principech postupu při koordinaci izolace, který vede ke stanovení požadovaných výdržných hladin.
Dokument zdůrazňuje nutnost zvažovat již v samém začátku všechny zdroje, všechny třídy a všechny typy napěťového namáhání v provozu bez ohledu na rozsah nejvyššího napětí pro zařízení. Teprve na konci postupu, kdy se volí normalizované výdržné napětí, se uplatní zásada pokrytí určitého provozního namáhání normalizovaným výdržným napětím. Také při tomto konečném kroku odkazuje dokument na korelaci mezi normalizovanými izolačními hladinami a nejvyšším napětím pro zařízení uvedenou v IEC 60071-1.
Přílohy obsahují příklady a podrobné informace, které vysvětlují a podporují zásady popsané v hlavním textu a použité základní analytické techniky.

Označení ČSN EN IEC 60071-2 ed. 2 (330419)
Katalogové číslo 506513
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 1. 2019
Datum účinnosti 1. 2. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 134 stran formátu A4
EAN kód 8596135065134
Změny a opravy Z1 1.24t
Norma je platná do 28. 6. 2026
a bude nahrazena ČSN EN IEC 60071-2 ed. 3 (330419)
Tato norma nahradila ČSN EN 60071-2 (330419) z prosince 2000
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN IEC 60071-2 ed. 3 (330419)
Koordinace izolace - Část 2: Směrnice pro použití

ČSN EN 60071-5 (330419)
Koordinace izolace - Část 5: Postupy pro vysokonapěťové stanice měničů stejnosměrného proudu

ČSN EN IEC 60071-1 ed. 3 (330419)
Koordinace izolace - Část 1: Definice, principy a pravidla

ČSN EN IEC 60071-11 (330419)
Koordinace izolace - Část 11: Definice, principy a pravidla pro HVDC soustavu

ČSN EN IEC 60071-12 (330419)
Koordinace izolace - Část 12: Aplikační návody pro (LCC) vysokonapěťové DC konvertorové stanice

ČSN EN IEC 60071-2 ed. 3 (330419)
Koordinace izolace - Část 2: Směrnice pro použití

foo