ČSN EN 60071-2 (330419) Zrušená norma

Elektrotechnické předpisy - Koordinace izolace - Část 2: Pravidla pro použití

ČSN EN 60071-2 Elektrotechnické předpisy - Koordinace izolace - Část 2: Pravidla pro použití
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část normy IEC 71 obsahuje prováděcí pokyn a pojednává o výběru izolačních hladin zařízení nebo instalací pro trojfázové elektrické sítě. Jejím záměrem je dát vodítko ke stanovení jmenovitých výdržných napětí pro řady I a II v IEC 71-1 a zajistit přiřazení těchto jmenovitých hodnot k normalizovaným nejvyšším napětím pro zařízení. Toto přiřazení platí jen pro koordinaci izolace. Požadavky na bezpečnost osob nejsou v tomto pokynu obsaženy.
Platí pro trojfázové sítě se jmenovitým napětím vyšším než 1 kV. Hodnoty odvozené nebo navržené v tomto dokumentu jsou obecně použitelné jen pro tyto sítě. Avšak navrhované zásady jsou platné také pro dvoj - a jednofázové sítě. Vztahuje se na izolaci fáze-země, fáze-fáze a na podélnou izolaci.

Označení ČSN EN 60071-2 (330419)
Katalogové číslo 59589
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 12. 2000
Datum účinnosti 1. 1. 2001
Jazyk čeština
Počet stran 110 stran formátu A4
EAN kód 8590963595894
Změny a opravy Z1 1.19t
Norma byla zrušena k 20. 4. 2021
a nahrazena ČSN EN IEC 60071-2 ed. 2 (330419)
Tato norma nahradila ČSN 33 0400 (330400) z května 1981
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60071-5 (330419)
Koordinace izolace - Část 5: Postupy pro vysokonapěťové stanice měničů stejnosměrného proudu

ČSN EN IEC 60071-1 ed. 3 (330419)
Koordinace izolace - Část 1: Definice, principy a pravidla

ČSN EN IEC 60071-11 (330419)
Koordinace izolace - Část 11: Definice, principy a pravidla pro HVDC soustavu

ČSN EN IEC 60071-12 (330419)
Koordinace izolace - Část 12: Aplikační návody pro (LCC) vysokonapěťové DC konvertorové stanice

ČSN EN IEC 60071-2 ed. 2 (330419)
Koordinace izolace - Část 2: Směrnice pro použití

ČSN EN IEC 60071-2 ed. 3 (330419)
Koordinace izolace - Část 2: Směrnice pro použití

foo