ČSN 33 0400 (330400) Zrušená norma

Elektrotechnické předpisy. Koordinace izolace v elektrických sítích se jmenovitým napětím nad 1 kV

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhrady.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro stanovení izolační hladiny zařízení trojfázových elektrických sítí střídavého proudu kmitočtu 50 Hz a o jmenovitém napětí nad 1 kV. Norma neplatí pro točivé stroje a trakční zařízení. Neplatí rovněž pro ta zařízení pro která byly vydány předmětové normy před účinností ČSN 33 0400. V poměrně rozsáhlé normě jsou stanoveny zásady koordinace izolace (kapitola 2), určení izolačních hladin (kapitola 3) a metody zkoušení (kapitola 4). V příloze 1 je názvosloví, v příloze 2 metody pro koordinaci izolace a v příloze 3 jmenovité izolační hladiny IEC. Jde o normu mající základní význam pro technickou prevenci úrazu elektrickým proudem. ČSN 33 0400 byla schválena 10.9.1979 a nabyla účinnosti od 1.6.1981. Nahradila ČSN 34 0025 z 9.12.1964.
"Změnou a)-2/1988" se s účinností od 1.4.1988 mění celá řada článků normy.
"Změnou 2)-9/1994" se s účinností od 1.10.1994 ruší čl. 12, 13, 14, 35 a 36 a z přílohy č. 1 názvosloví - nyní ČSN 33 0050-601 z října 1994.

Označení ČSN 33 0400 (330400)
Katalogové číslo 2602
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 5. 1981
Datum účinnosti 1. 6. 1981
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran
EAN kód 8590963026022
Norma byla zrušena k 1. 1. 2001
a nahrazena ČSN 33 0050-601 (330050), ČSN EN 60071-1 (330419), ČSN EN 60071-2 (330419)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 33 04 00
  • ČSN 330400
  • ČSN 33 04 00 : 1981
  • ČSN 330400:1981
  • ČSN 33 0400:1981
foo