ICS 29.080.10 - Izolátory

ČSN EN 27931 (052522) - listopad 1995

Izolační čepičky a pouzdra pro odporová svařovací zařízení (ISO 7931:1988)

125 Kč

ČSN 33 0405 (330405) - únor 1989

Elektrotechnické předpisy. Navrhování venkovní elektrické izolace podle stupně znečištění

230 Kč

ČSN IEC 720 (348022) - březen 1996

Charakteristiky plnojádrových podpěrek pro venkovní vedení

230 Kč

ČSN IEC 273 (348049) - září 1995

Charakteristiky vnitřních a venkovních staničních podpěrek pro sítě se jmenovitým napětím nad 1000 V

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.07t

460 Kč

ČSN IEC 383-1 (348052) - červen 1996

Izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím nad 1000 V. Část 1: Keramické nebo skleněné izolátory pro soustavy se střídavým napětím. Definice, zkušební metody a přejímací kritéria

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 7.97t, Z2 8.00t, Oprava 1 6.15t

617 Kč

ČSN EN 60383-2 (348053) - květen 1996

Izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím nad 1000 V. Část 2: Izolátorové řetězce a izolátorové závěsy pro soustavy se střídavým napětím. Definice, zkušební metody a přejímací kritéria

230 Kč

ČSN EN 60168 (348175) - březen 1997

Zkoušky vnitřních a venkovních staničních podpěrek z keramického materiálu nebo skla pro sítě se jmenovitým napětím nad 1000 V

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.99t, A2 9.01t

755 Kč

ČSN 34 9325 (349325) - leden 1973

Keramické izolátory. Izolátory pro trakční vedení drah

125 Kč

ČSN EN 50089 +A1 (357175) - květen 1997

Přepážky z licích pryskyřic pro kovově kryté plynem izolované rozváděče vn, vvn a zvn

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.23t

Norma bude zrušena k 5. září 2025 (přejít na náhradu).

222 Kč
foo