ICS 29.080.10 - Izolátory

ČSN EN 27931 (052522) - listopad 1995

Izolační čepičky a pouzdra pro odporová svařovací zařízení (ISO 7931:1988)

125 Kč

ČSN IEC 60050-471 (330050) - červen 2010

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 471: Izolátory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.17t

505 Kč

ČSN 33 0405 (330405) - únor 1989

Elektrotechnické předpisy. Navrhování venkovní elektrické izolace podle stupně znečištění

230 Kč

ČSN EN 62621 (341536) - prosinec 2016

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická trakce - Speciální požadavky na kompozitní izolátory používané v soustavách trolejového vedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.17t

465 Kč

ČSN EN 62223 (348000) - červen 2010

Izolátory - Termíny a definice

230 Kč

ČSN EN 61952 ed. 2 (348009) - červen 2009 aktuální vydání

Izolátory pro venkovní vedení - Kompozitní podpěrné izolátory pro vedení se jmenovitým střídavým napětím vyšším než 1 000 V - Definice, zkušební metody a přejímací kritéria

340 Kč

ČSN EN IEC 61952-1 (348009) - prosinec 2019

Izolátory pro venkovní vedení - Kompozitní podpěrné izolátory pro vedení se jmenovitým střídavým napětím vyšším než 1 000 V - Část 1: Definice, koncové armatury a označování

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN IEC 720 (348022) - březen 1996

Charakteristiky plnojádrových podpěrek pro venkovní vedení

230 Kč

ČSN EN 60437 (348030) - červen 1999

Zkouška radiového rušení na izolátorech vysokého napětí

230 Kč

ČSN EN 60507 (348031) - září 2014

Zkoušky vysokonapěťových keramických a skleněných izolátorů pro střídavé napětí při umělém znečištění

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.19t

370 Kč

ČSN IEC 273 (348049) - září 1995

Charakteristiky vnitřních a venkovních staničních podpěrek pro sítě se jmenovitým napětím nad 1000 V

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.07t

460 Kč

ČSN IEC 383-1 (348052) - červen 1996

Izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím nad 1000 V. Část 1: Keramické nebo skleněné izolátory pro soustavy se střídavým napětím. Definice, zkušební metody a přejímací kritéria

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 7.97t, Z2 8.00t, Oprava 1 6.15t

617 Kč

ČSN EN 60383-2 (348053) - květen 1996

Izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím nad 1000 V. Část 2: Izolátorové řetězce a izolátorové závěsy pro soustavy se střídavým napětím. Definice, zkušební metody a přejímací kritéria

230 Kč

ČSN EN 61466-1 ed. 2 (348054) - září 2017 aktuální vydání

Kompozitní závěsné izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím vyšším než 1 000 V - Část 1: Normalizované třídy pevnosti a koncové armatury

340 Kč

ČSN EN 61466-2 (348054) - únor 2000

Kompozitní tyčové izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím nad 1 kV - Část 2: Rozměry a elektrické charakteristiky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.03t, A2 1.19t

440 Kč

ČSN EN 60433 (348055) - únor 2000

Izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím nad 1 kV - Keramické izolátory pro sítě se střídavým napětím - Charakteristiky tyčových závěsných izolátorů

190 Kč

ČSN EN 62217 ed. 2 (348056) - červen 2013 aktuální vydání

Polymerové izolátory vysokého napětí pro vnitřní a venkovní použití - Obecné definice, zkušební metody a přejímací podmínky

340 Kč

ČSN EN 62231 (348057) - červen 2007

Kompozitní staniční podpěrky pro stanice se střídavým napětím nad 1 000 V až do 245 kV - Definice, zkušební metody a přejímací kritéria

440 Kč

ČSN EN 62231-1 (348057) - červen 2016

Kompozitní staniční podpěrky pro stanice se střídavým napětím nad 1 000 V až do 245 kV - Část 1: Rozměrové, mechanické a elektrické charakteristiky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN IEC 120 (348110) - červen 1994

Rozměry spojení paličky a pánvičky součástí izolátorového řetězce

340 Kč

ČSN IEC 372 (348113) - únor 1996

Závlačky pro spojení paličky a pánvičky součástí izolátorového řetězce. Rozměry a zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.05t, Z2 4.05t

420 Kč

ČSN IEC 471 (348114) - únor 1996

Rozměry spojení vidlice a oka součástí izolátorového řetězce

125 Kč

ČSN EN 60305 (348118) - prosinec 1997

Izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím nad 1 kV - Keramické nebo skleněné závěsné izolátory pro AC sítě - Charakteristiky talířových izolátorů

190 Kč

ČSN EN 62155 (348119) - březen 2004

Keramické a skleněné duté izolátory tlakové a bez tlaku pro elektrická zařízení se jmenovitým napětím nad 1 000 V

550 Kč

ČSN EN 61109 (348120) - červen 2009

Izolátory pro venkovní vedení - Kompozitní závěsné a kotevní izolátory pro systémy střídavého napětí se jmenovitým napětím vyšším než 1 000 V - Definice, zkušební metody a přejímací kritéria

340 Kč

ČSN EN 61325 (348121) - červen 1998

Izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím nad 1 000 V - Keramické nebo skleněné závěsné izolátory pro stejnosměrné systémy - Definice, zkušební metody a přejímací kritéria

440 Kč

ČSN EN 60660 (348122) - únor 2001

Izolátory - Zkoušky vnitřních podpěrných izolátorů z organických materiálů pro sítě se jmenovitým napětím vyšším než 1 kV do, ale ne včetně 300 kV

340 Kč

ČSN EN 61462 (348123) - červenec 2008

Kompozitní duté izolátory - Izolátory tlakové a bez tlaku pro elektrická zařízení se jmenovitým napětím vyšším než 1 000 V - Definice, zkušební metody, kritéria přijetí a konstrukční doporučení

350 Kč

ČSN EN 62772 (348123) - prosinec 2017 aktuální vydání

Kompozitní duté staniční podpěrky pro stanice se střídavým napětím nad 1 000 V a stejnosměrným napětím nad 1 500 V - Definice, zkušební metody a přejímací kritéria

340 Kč

ČSN EN 61467 (348124) - srpen 2009

Izolátory pro venkovní vedení - Izolátorové řetězce a závěsy pro vedení se jmenovitým napětím vyšším než 1 000 V - Zkoušky obloukovým zkratem

440 Kč

ČSN EN 61211 (348174) - prosinec 2005

Izolátory z keramického materiálu nebo skla pro venkovní vedení se jmenovitým napětím vyšším než 1 000 V - Impulzní průrazné zkoušky ve vzduchu

230 Kč

ČSN EN 60168 (348175) - březen 1997

Zkoušky vnitřních a venkovních staničních podpěrek z keramického materiálu nebo skla pro sítě se jmenovitým napětím nad 1000 V

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.99t, A2 9.01t

755 Kč

ČSN 34 9325 (349325) - leden 1973

Keramické izolátory. Izolátory pro trakční vedení drah

125 Kč

ČSN EN 50089 +A1 (357175) - květen 1997

Přepážky z licích pryskyřic pro kovově kryté plynem izolované rozváděče vn, vvn a zvn

190 Kč