ČSN EN 62325-351 ed. 2 (335000) Aktuální vydání

Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 351: Profil výměny modelu CIM pro evropský trh

ČSN EN 62325-351 ed. 2 Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 351: Profil výměny modelu CIM pro evropský trh
10 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 570 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma je součástí souboru IEC 62325 pro komunikaci v rámci deregulovaného trhu s energií.
Základním úkolem souboru norem IEC 62325 je vytvoření norem, které budou usnadňovat integraci aplikačního softwaru pro trh, vyvinutého nezávisle různými prodejci, do systému správy trhu, mezi systémy správy trhu a systémy aktérů na trhu. Toho je docíleno pomocí definice výměny zpráv, která umožňuje těmto aplikacím nebo systémům přístup k veřejným datům a výměnu informací nezávisle na tom, jak jsou tyto informace vnitřně znázorněny.
Tato část IEC 62325 poskytuje specifikace profilu evropského typu trhu, který podporuje trhy s elektrickou energií vytvořené pro evropský typ trhu. Tyto tržní procesy jsou založeny na evropských nařízeních a na konceptech přístupu třetích stran a zónových trhů. Tato část IEC 62325 byla původně založena na práci Evropských provozovatelů přenosových soustav (ETSO) a následně na práci Sdružení evropských provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav (ENTSO-E).

Označení ČSN EN 62325-351 ed. 2 (335000)
Katalogové číslo 503223
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 11. 2017
Datum účinnosti 1. 12. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 68 stran formátu A4
EAN kód 8596135032235
Tato norma nahradila ČSN EN 62325-351 ed. 2 (335000) z února 2017
ČSN EN 62325-351 (335000) z července 2014
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 62325-301 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 301: Rozšíření obecného informačního modelu (CIM) pro trhy

ČSN EN 62325-450 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 450: Pravidla profilů a kontextového modelování

ČSN EN 62325-451-1 ed. 2 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-1: Obchodní proces potvrzování a kontextový model CIM pro evropský trh

ČSN EN 62325-451-2 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-2: Plánování obchodních procesů a kontextový model CIM pro evropský trh

ČSN EN 62325-451-3 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-3: Obchodní proces přidělování přenosové kapacity (explicitní nebo implicitní aukce) a kontextové modely pro evropský trh

ČSN EN 62325-451-4 ed. 2 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-4: Obchodní proces zúčtování a odsouhlasení, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh

ČSN EN 62325-451-5 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-5: Formulace problému a dotaz na stav obchodních procesů, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh

ČSN EN 62325-451-6 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-6: Publikace informací o trhu, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh

ČSN EN IEC 62325-301 ed. 2 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 301: Rozšíření obecného informačního modelu (CIM) pro trhy

ČSN EN IEC 62325-451-6 ed. 2 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-6: Publikace informací o trhu, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh

ČSN EN IEC 62325-503 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 503: Pokyny týkající se výměny tržních dat pro profil IEC 62325-351