Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor
ČSN EN IEC 62325-503 Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 503: Pokyny týkající se výměny tržních dat pro profil IEC 62325-351

2 strany
(kliknutím zvětšíte)

ČSN EN IEC 62325-503 (335000)

Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 503: Pokyny týkající se výměny tržních dat pro profil IEC 62325-351

Objednat
Cena: 770 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Zobrazit všechny normy ze třídy 3350 Elektrotepelná zařízení

ICS: 33.200 Dálkové ovládání. Dálkové měření

Anotace obsahu normy

Tato norma se týká evropských trhů s elektřinou.
Tento dokument specifikuje normu pro komunikační platformu, kterou může každý provozovatel přenosové soustavy (PPS) v Evropě využívat pro spolehlivou a bezpečnou výměnu dokumentů týkajících se trhu s energií. V důsledku toho by účastník evropského trhu (PPS, regionální dohledové centrum, distribuční společnost, energetická burza, atd.) mohl těžit z jednotné, společné, harmonizované a bezpečné platformy využívané pro výměnu zpráv s ostatními účastníky a tudíž z omezení nákladů na vybudování různých platforem informačních technologií (IT) propojujících všechny zúčastněné strany.
Akronym označující tuto normu je "MADES" (MArket Data Exchange Standard - Norma pro výměnu dat v rámci trhu).
MADES je specifikace pro decentralizovanou společnou komunikační platformu založenou na mezinárodních normách IT:
"Z hlediska aplikačního programu, specifikuje MADES softwarová rozhraní pro výměnu elektronických dokumentů s partnerskými aplikacemi. Taková rozhraní zajišťují především prostředky pro posílání a přijímání dokumentů pomocí tak zvaného "komunikačního systému MADES" (nebo také "systému MADES" nebo jen "systému"). Odesílatel se může dotázat na stav doručení dokumentu, a jakmile příjemce obdrží dokument, pošle zpět zprávu s potvrzením o přijetí. To dělá systém MADES využitelným pro výměnu dokumentů v rámci obchodních procesů, které vyžadují spolehlivé doručení.
"MADES zároveň specifikuje služby, které jsou z hlediska aplikací skryté, jako lokalizace příjemce, status připojení příjemce, trasování a zabezpečení zpráv. Služby zahrnují řízení, autentizaci, podepisování, šifrování, sledování zpráv, zaznamenávání zprávy a dočasné uložení zprávy.
Účelem MADES je vytvoření normy pro bezpečnou výměnu zpráv zakládající se na normalizovaných komunikačních protokolech a využívající nejlepší metody IT týkající se výměny dat pomocí libovolné komunikační sítě TCP/IP, za účelem zprostředkování výměny obchodních (B2B) informací, jak je popsána v souborech IEC 62325-351 a IEC 62325-451. Systém MADES se chová jako poštovní organizace: přenášeným objektem je "zpráva", v níž je dokument odesílatele bezpečně zabalen v obálce obsahující meta data, která jsou nezbytná pro přenos, sledování a doručení.

Označení ČSN EN IEC 62325-503 (335000)
Katalogové číslo 507015
Cena 770 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 3. 2019
Datum účinnosti 1. 4. 2019
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 98 stran formátu A4
EAN kód 8596135070152
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN EN 62325-301 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 301: Rozšíření obecného informačního modelu (CIM) pro trhy

ČSN EN 62325-351 ed. 2 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 351: Profil výměny modelu CIM pro evropský trh

ČSN EN 62325-450 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 450: Pravidla profilů a kontextového modelování

ČSN EN 62325-451-1 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-1: Potvrzování obchodních procesů a kontextový model CIM pro evropský trh

ČSN EN 62325-451-1 ed. 2 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-1: Obchodní proces potvrzování a kontextový model CIM pro evropský trh

ČSN EN 62325-451-2 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-2: Plánování obchodních procesů a kontextový model CIM pro evropský trh

ČSN EN 62325-451-3 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-3: Obchodní proces přidělování přenosové kapacity (explicitní nebo implicitní aukce) a kontextové modely pro evropský trh

ČSN EN 62325-451-4 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-4: Zúčtování a odsouhlasení obchodních procesů, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh

ČSN EN 62325-451-4 ed. 2 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-4: Obchodní proces zúčtování a odsouhlasení, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh

ČSN EN 62325-451-5 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-5: Formulace problému a dotaz na stav obchodních procesů, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh