ČSN EN IEC 62325-503 (335000)

Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 503: Pokyny týkající se výměny tržních dat pro profil IEC 62325-351

ČSN EN IEC 62325-503 Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 503: Pokyny týkající se výměny tržních dat pro profil IEC 62325-351
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 770 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma se týká evropských trhů s elektřinou.
Tento dokument specifikuje normu pro komunikační platformu, kterou může každý provozovatel přenosové soustavy (PPS) v Evropě využívat pro spolehlivou a bezpečnou výměnu dokumentů týkajících se trhu s energií. V důsledku toho by účastník evropského trhu (PPS, regionální dohledové centrum, distribuční společnost, energetická burza, atd.) mohl těžit z jednotné, společné, harmonizované a bezpečné platformy využívané pro výměnu zpráv s ostatními účastníky a tudíž z omezení nákladů na vybudování různých platforem informačních technologií (IT) propojujících všechny zúčastněné strany.
Akronym označující tuto normu je "MADES" (MArket Data Exchange Standard - Norma pro výměnu dat v rámci trhu).
MADES je specifikace pro decentralizovanou společnou komunikační platformu založenou na mezinárodních normách IT:
"Z hlediska aplikačního programu, specifikuje MADES softwarová rozhraní pro výměnu elektronických dokumentů s partnerskými aplikacemi. Taková rozhraní zajišťují především prostředky pro posílání a přijímání dokumentů pomocí tak zvaného "komunikačního systému MADES" (nebo také "systému MADES" nebo jen "systému"). Odesílatel se může dotázat na stav doručení dokumentu, a jakmile příjemce obdrží dokument, pošle zpět zprávu s potvrzením o přijetí. To dělá systém MADES využitelným pro výměnu dokumentů v rámci obchodních procesů, které vyžadují spolehlivé doručení.
"MADES zároveň specifikuje služby, které jsou z hlediska aplikací skryté, jako lokalizace příjemce, status připojení příjemce, trasování a zabezpečení zpráv. Služby zahrnují řízení, autentizaci, podepisování, šifrování, sledování zpráv, zaznamenávání zprávy a dočasné uložení zprávy.
Účelem MADES je vytvoření normy pro bezpečnou výměnu zpráv zakládající se na normalizovaných komunikačních protokolech a využívající nejlepší metody IT týkající se výměny dat pomocí libovolné komunikační sítě TCP/IP, za účelem zprostředkování výměny obchodních (B2B) informací, jak je popsána v souborech IEC 62325-351 a IEC 62325-451. Systém MADES se chová jako poštovní organizace: přenášeným objektem je "zpráva", v níž je dokument odesílatele bezpečně zabalen v obálce obsahující meta data, která jsou nezbytná pro přenos, sledování a doručení.

Označení ČSN EN IEC 62325-503 (335000)
Katalogové číslo 507015
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 3. 2019
Datum účinnosti 1. 4. 2019
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 98 stran formátu A4
EAN kód 8596135070152
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 62325-301 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 301: Rozšíření obecného informačního modelu (CIM) pro trhy

ČSN EN 62325-351 ed. 2 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 351: Profil výměny modelu CIM pro evropský trh

ČSN EN 62325-450 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 450: Pravidla profilů a kontextového modelování

ČSN EN 62325-451-1 ed. 2 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-1: Obchodní proces potvrzování a kontextový model CIM pro evropský trh

ČSN EN 62325-451-2 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-2: Plánování obchodních procesů a kontextový model CIM pro evropský trh

ČSN EN 62325-451-3 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-3: Obchodní proces přidělování přenosové kapacity (explicitní nebo implicitní aukce) a kontextové modely pro evropský trh

ČSN EN 62325-451-4 ed. 2 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-4: Obchodní proces zúčtování a odsouhlasení, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh

ČSN EN 62325-451-5 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-5: Formulace problému a dotaz na stav obchodních procesů, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh

ČSN EN 62325-451-6 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-6: Publikace informací o trhu, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh

ČSN EN IEC 62325-301 ed. 2 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 301: Rozšíření obecného informačního modelu (CIM) pro trhy

ČSN EN IEC 62325-451-6 ed. 2 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-6: Publikace informací o trhu, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh