ČSN EN 62325-450 (335000)

Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 450: Pravidla profilů a kontextového modelování

ČSN EN 62325-450 Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 450: Pravidla profilů a kontextového modelování
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část IEC 62325 definuje tvorbu profilu z obecného informačního modelu a související pravidla modelování spojená s tímto úkolem.
Tato norma má platit pro soubor IEC 62325. V současné době je vyvíjena harmonizační norma IEC 62361-101, která nahradí tuto aktuální normu.
Obecný informační model (CIM) je abstraktní model, který představuje všechny hlavní objekty v obchodech elektrické společnosti. CIM IEC 62325-301 se zaobírá úvodem do objektů požadovaných pro operace na trzích s elektrickou energií.
Je třeba poznamenat, že definice kompletního a podrobného modelu trhu s energií je mimo rozsah platnosti souborů norem IEC 62325, jelikož tyto trhy nevyužívají nezbytně stejné přístupy k obchodním operacím.
Nicméně pokud se týká výměny informací, lze v UML definovat rozšiřitelnou a adaptabilní základní sadu definicí informačního modelu. Definice informačního modelu mohou být použity jako kontrolovaný slovník sloužící společnostem jako rozhraní s trhem, společně s normalizovanými pravidly pro návrhu XML schéma, k zajištění odpovídajícího mapování mezi UML modelem a XML implementačním schématem a jednotným identifikačním schématem.
Poskytnutím normalizovaného způsobu znázornění všech těchto součástí jako objektových tříd a atributů společně s jejich vztahy, napomáhá integraci aplikací CIM pro systém řízení obchodu (Market Management System - MMS ) vyvinutých nezávisle různými prodejci, integraci mezi MMS systémy nebo mezi MMS systém a ostatní systémy týkající se různých stránek operací na trhu s energií. CIM umožňuje zejména účinnou integraci výměny informací mezi hráči na trhu s energií podílejícími se na různých obchodních procesech bez ohledu na dodavatele MMS systému každého nezávislého obchodního procesu.
CIM usnadňuje integraci tím, že definuje společný jazyk (tj. sémantiku a syntaxi) založený na CIM, který umožňuje těmto aplikacím nebo systémům přístup k veřejným datům a výměnu informací bez ohledu na vnitřní znázornění informací.
Tento dokument poskytuje pravidla modelování nezbytná pro zajištění toho, že jsou kontextové modely odvozené z CIM v souladu s CIM modelem.
Zajišťuje modelovou konzistenci a vyhýbá se dvojznačnosti mezi objekty tím, že poskytuje jasnou znalost toho, na čem jsou jednotlivé objekty v rámci CIM založeny.

Označení ČSN EN 62325-450 (335000)
Katalogové číslo 94496
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 2. 2014
Datum účinnosti 1. 3. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963944968
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 62325-301 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 301: Rozšíření obecného informačního modelu (CIM) pro trhy

ČSN EN 62325-351 ed. 2 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 351: Profil výměny modelu CIM pro evropský trh

ČSN EN 62325-451-1 ed. 2 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-1: Obchodní proces potvrzování a kontextový model CIM pro evropský trh

ČSN EN 62325-451-2 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-2: Plánování obchodních procesů a kontextový model CIM pro evropský trh

ČSN EN 62325-451-3 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-3: Obchodní proces přidělování přenosové kapacity (explicitní nebo implicitní aukce) a kontextové modely pro evropský trh

ČSN EN 62325-451-4 ed. 2 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-4: Obchodní proces zúčtování a odsouhlasení, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh

ČSN EN 62325-451-5 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-5: Formulace problému a dotaz na stav obchodních procesů, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh

ČSN EN 62325-451-6 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-6: Publikace informací o trhu, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh

ČSN EN IEC 62325-301 ed. 2 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 301: Rozšíření obecného informačního modelu (CIM) pro trhy

ČSN EN IEC 62325-451-6 ed. 2 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-6: Publikace informací o trhu, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh

ČSN EN IEC 62325-503 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 503: Pokyny týkající se výměny tržních dat pro profil IEC 62325-351