ČSN EN 62325-351 (335000) Zrušená norma

Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 351: Profil výměny modelu CIM pro evropský trh

ČSN EN 62325-351 Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 351: Profil výměny modelu CIM pro evropský trh
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část IEC 62325 platí pro evropský typ trhů s elektrickou energií.
Tato část IEC 62325 specifikuje UML sestavu, která poskytuje logický pohled na funkční hlediska řízení trhu evropského typu v rámci trhů s elektrickou energií.
Tato sestava je založena na obecném informačním modelu (CIM). Použití CIM jde daleko za hranice jeho aplikace v systémech správy trhu.
S ohledem na velikost celkového CIM jsou třídy objektů obsažené v CIM seskupeny do množství logických sestav, z nichž každá představuje konkrétní část z celé modelované napájecí soustavy. Soupravy těchto sestav jsou vyvíjeny jako samostatné mezinárodní normy.
Z CIM sestav jsou vytvářeny oblastní kontextové modely, které pokrývají požadavky na výměny tržních informací pro danou oblast, tj. obchodní kontext. Oblastí může být kontinent, na němž společné konstrukce trhu s elektrickou energií slouží pro výměnu informací (Evropa, Severní Amerika, Asie atd.). Může se také jednat o konkrétní zemi nebo organizaci, která má specifické potřeby a přání profitující z CIM.

Označení ČSN EN 62325-351 (335000)
Katalogové číslo 95488
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 7. 2014
Datum účinnosti 1. 8. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 60 stran formátu A4
EAN kód 8590963954882
Změny a opravy Z2 11.17t
Norma byla zrušena k 20. 7. 2019
a nahrazena ČSN EN 62325-351 ed. 2 (335000)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 62325-301 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 301: Rozšíření obecného informačního modelu (CIM) pro trhy

ČSN EN 62325-351 ed. 2 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 351: Profil výměny modelu CIM pro evropský trh

ČSN EN 62325-450 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 450: Pravidla profilů a kontextového modelování

ČSN EN 62325-451-1 ed. 2 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-1: Obchodní proces potvrzování a kontextový model CIM pro evropský trh

ČSN EN 62325-451-2 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-2: Plánování obchodních procesů a kontextový model CIM pro evropský trh

ČSN EN 62325-451-3 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-3: Obchodní proces přidělování přenosové kapacity (explicitní nebo implicitní aukce) a kontextové modely pro evropský trh

ČSN EN 62325-451-4 ed. 2 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-4: Obchodní proces zúčtování a odsouhlasení, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh

ČSN EN 62325-451-5 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-5: Formulace problému a dotaz na stav obchodních procesů, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh

ČSN EN 62325-451-6 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-6: Publikace informací o trhu, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh

ČSN EN IEC 62325-301 ed. 2 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 301: Rozšíření obecného informačního modelu (CIM) pro trhy

ČSN EN IEC 62325-451-6 ed. 2 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-6: Publikace informací o trhu, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh

ČSN EN IEC 62325-503 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 503: Pokyny týkající se výměny tržních dat pro profil IEC 62325-351