ČSN IEC 1000-2-1 (333431)

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 2: Prostředí. Díl 1: Popis prostředí - elektromagnetické prostředí pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích

ČSN IEC 1000-2-1 Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 2: Prostředí. Díl 1: Popis prostředí - elektromagnetické prostředí pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 250 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 1000-2-1:1990 a zavádí HD 472 S1, který je úplným a nezměněným převzetím IEC 1000-2-1:1990. Týká se rušení šířených vedením v kmitočtovém rozsahu do 10 kHz s rozšířením na systémy síťové signalizace. Uvažované jevy rušení jsou: harmonické, meziharmonické, kolísání napětí, poklesy a krátká přerušení napětí, nesymetrie napětí, síťová signalizace, změny kmitočtu sítě, stejnosměrné složky. ČSN IEC 1000-2-1 (33 3431) byla vydána v říjnu 1993.

Označení ČSN IEC 1000-2-1 (333431)
Katalogové číslo 28826
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 10. 1993
Datum účinnosti 1. 11. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963288260
Změny a opravy Oprava 1 6.00t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN IEC 1000-1-1 (333431)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 1: Všeobecně. Díl 1: Použití a interpretace základních definic a termínů

ČSN IEC 1000-2-3 (333431)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 2: Prostředí. Oddíl 3: Popis prostředí vyzařovaných jevů a jevů šířených vedením nevztahujících se k síťovému kmitočtu

ČSN IEC 1000-2-6 (333431)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2: Prostředí - Oddíl 6: Určování úrovní emise nízkofrekvenčních rušení šířených vedením v síťovém napájení průmyslových závodů

ČSN IEC 61000-3-4 (333431)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-4: Meze - Omezování emise harmonických proudů v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým proudem větším než 16 A