ČSN IEC 1000-2-6 (333431)

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2: Prostředí - Oddíl 6: Určování úrovní emise nízkofrekvenčních rušení šířených vedením v síťovém napájení průmyslových závodů

ČSN IEC 1000-2-6 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2: Prostředí - Oddíl 6: Určování úrovní emise nízkofrekvenčních rušení šířených vedením v síťovém napájení průmyslových závodů
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma doporučuje postupy určování úrovní rušení způsobených emisí přístrojů, zařízení a systémů instalovaných v neveřejných sítích v průmyslovém prostředí, pokud na tomto základě mohou být odvozeny meze týkající se nízkofrekvenčních rušení šířených vedením v síťovém napájení. Toto se týká neveřejného napájení nízkého a vysokého střídavého napětí 50/60 Hz. Tato norma se zabývá nízkofrekvenčními rušeními šířenými vedením emitovanými zařízením připojeným na síťové napájení. Uvažovaná rušení jsou: harmonické a meziharmonické, nesymetrie, změny napětí a krátkodobé poklesy napětí.

Označení ČSN IEC 1000-2-6 (333431)
Katalogové číslo 60101
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 3. 2001
Datum účinnosti 1. 4. 2001
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8590963601014
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN IEC 1000-1-1 (333431)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 1: Všeobecně. Díl 1: Použití a interpretace základních definic a termínů

ČSN IEC 1000-2-1 (333431)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 2: Prostředí. Díl 1: Popis prostředí - elektromagnetické prostředí pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích

ČSN IEC 1000-2-3 (333431)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 2: Prostředí. Oddíl 3: Popis prostředí vyzařovaných jevů a jevů šířených vedením nevztahujících se k síťovému kmitočtu

ČSN IEC 61000-3-4 (333431)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-4: Meze - Omezování emise harmonických proudů v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým proudem větším než 16 A