ČSN ETS 300 342-1 ed. 1 (875024) Aktuální vydání

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) evropského digitálního buňkového telekomunikačního systému (GSM 900 MHz a DCS 1 800 MHz) - Část 1: Pohyblivé a přenosné rádiové a přidružené zařízení

Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato Evropská telekomunikační norma (ETS) stanovuje požadavky pro hodnocení radiokomunikačního a přidruženého zařízení z hlediska elektromagnetické kompatibility (EMC) a může být použita k hodnocení předpokládaného souladu s požadavky ochrany podle Směrnice 89/336/EEC [4], Článek 4.
Tato ETS specifikuje použitelné zkoušky EMC, metody měření, kmitočtová pásma, meze a minimální kritéria funkční způsobilosti pro veřejné digitální buňkové pohyblivé a přenosné rádiové zařízení (GSM 900 MHz a DCS 1 800 MHz), vysílající a přijímající hovor a/nebo data a pro navazující přidružené zařízení.
Tato norma se odkazuje na klasifikaci podmínek prostředí, použitou v kmenových normách EN 50081-1 [1], EN 50082-1 [2], s výjimkou té třídy přepravního prostředí, na kterou se odkazuje ISO 7637 [6].
Pro účely této normy ETS se za radiokomunikační zařízení považují pohyblivé stanice (MS).
Požadavky na EMC byly vybrány tak, aby zaručily odpovídající úrovně kompatibility pro přístroje v prostorech obytných, obchodních a lehkého průmyslu. Tyto úrovně však nepokrývají extrémní případy, které se mohou vyskytnout v jakémkoliv místě, ale s nízkou pravděpodobností výskytu.
Tato ETS nemůže pokrýt ty případy, při nichž je trvale přítomen potenciální zdroje interference vytvářející jednotlivé, opakující se přechodové jevy nebo spojité jevy, například radiolokátor nebo vysílač v blízkém okolí. V takovém případě je nezbytné použít zvláštní ochranu aplikovanou na zdroj interference nebo na rušenou část nebo obojí.
Soulad rádiového zařízení s požadavky této ETS neznamená soulad s jakýmikoliv požadavky týkajícími se jeho použití (tj. s licenčními požadavky).
Soulad s touto ETS neznamená soulad s jakýmikoliv bezpečnostními požadavky. Avšak je na odpovědnosti osoby posuzující dané zařízení, že jakákoliv zjištění týkající se daného zařízení, která jej činí nebezpečným nebo nespolehlivým podle výsledku zkoušek provedených podle této normy, musí být zaznamenána ve výsledném protokolu o zkouškách.

Označení ČSN ETS 300 342-1 ed. 1 (875024)
Katalogové číslo 21659
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 6. 1997
Datum účinnosti 1. 7. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran
EAN kód 8590963216591
Tato norma nahradila ČSN ETS 300 342-1 (875024) z ledna 1996
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ETS 300 342-1 ed. 2 (875024)
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) evropského digitálního buňkového telekomunikačního systému (GSM 900 MHz a DCS 1 800 MHz) - Část 1: Pohyblivé a přenosné rádiové a přidružené zařízení

ČSN ETS 300 342-1 ed. 2 (875024)
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) evropského digitálního buňkového telekomunikačního systému (GSM 900 MHz a DCS 1 800 MHz) - Část 1: Pohyblivé a přenosné rádiové a přidružené zařízení

ČSN ETS 300 342-2 ed. 1 (875024)
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) evropského digitálního buňkového telekomunikačního systému (GSM 900 MHz a DCS 1 800 MHz) - Část 2: Rádiové zařízení základnové stanice a přidružené zařízení

ČSN ETS 300 342-3 (875024)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) evropského digitálního buňkového telekomunikačního systému (GSM 900 MHz a DCS 1 800 MHz) - Část 3: Rádiové a přidružené zařízení základnové stanice a opakovače splňující požadavky GSM fáze 2