ČSN ETS 300 342-1 ed. 2 (875024)

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) evropského digitálního buňkového telekomunikačního systému (GSM 900 MHz a DCS 1 800 MHz) - Část 1: Pohyblivé a přenosné rádiové a přidružené zařízení

Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Toto druhé vydání Evropské telekomunikační normy (ETS) se vztahuje na posuzování radiokomunikačního a přidruženého zařízení z hlediska elektromagnetické kompatibility (EMC). Technické specifikace vztahující se na anténní svorky a vyzařování ze vstupu/výstupu - krytu rádiových zařízení jsou uvedeny v příslušných normách výrobků pro efektivní využití rádiového spektra. Tato ETS specifikuje vhodné zkoušky EMC, metody měření, kmitočtová pásma, meze a minimální kritéria funkční způsobilosti fáze 1 a fáze 2 pro veřejná digitální buňková pohyblivá a přenosná rádiová zařízení GSM 900 MHz a DCS 1 800 MHz, vysílající a přijímající hovor a/nebo data a pro navazující přidružená zařízení. Zařízení základnových stanic pracujících v infrastrukturách sítě jsou mimo rámec této ETS. Nicméně tato ETS zahrnuje pohyblivá a přenosná zařízení, která jsou provozována na stálém místě, kde jsou zapojena do střídavé sítě. Klasifikace podmínek prostředí použitá v této ETS se odkazuje na klasifikaci podmínek prostředí použitou v kmenových normách EN 50081-1 [1], EN 50082-1 [2], s výjimkou třídy přepravního prostředí, která se odkazuje na ISO 7637 část 1[3] a část 2[4]. Pro účely této normy ETS se pohyblivé stanice (MS) považují za radiokomunikační zařízení. Požadavky na EMC byly vybrány tak, aby zaručily odpovídající úroveň kompatibility pro přístroje v prostorech obytných, obchodních, lehkého průmyslu a přepravního prostředí. Tyto úrovně však nezahrnují extrémní případy, které se mohou vyskytnout na jakémkoliv místě, ale s nízkou pravděpodobností výskytu.
Tato ETS nemůže pokrýt ty případy, při nichž je trvale přítomen potenciální zdroj interference, který produkuje jednotlivě se opakující přechodové jevy nebo spojitý jev, například radiolokátor nebo vysílač v blízkém okolí. V takovém případě je nezbytné použít zvláštní ochranu aplikovanou na zdroj rušení, nebo na rušenou část, nebo obojí. Dodržení požadavků této ETS u rádiového zařízaní neznamená dodržení jakýchkoli požadavků, týkajících se jeho použití (tj. povolovacích požadavků). Dodržení požadavků této ETS neznamená dodržení jakýchkoli bezpečnostních požadavků. Avšak je na odpovědnosti osoby posuzující dané zařízení, že jakákoli zjištění týkající se daného zařízení, která jej činí nebezpečným nebo nespolehlivým podle výsledku zkoušek provedených podle této normy, musí být uvedena ve výsledném protokolu o zkouškách.

Označení ČSN ETS 300 342-1 ed. 2 (875024)
Katalogové číslo 52873
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 8. 1998
Datum účinnosti 1. 9. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran
EAN kód 8590963528731
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ETS 300 342-1 ed. 1 (875024)
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) evropského digitálního buňkového telekomunikačního systému (GSM 900 MHz a DCS 1 800 MHz) - Část 1: Pohyblivé a přenosné rádiové a přidružené zařízení

ČSN ETS 300 342-2 ed. 1 (875024)
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) evropského digitálního buňkového telekomunikačního systému (GSM 900 MHz a DCS 1 800 MHz) - Část 2: Rádiové zařízení základnové stanice a přidružené zařízení

ČSN ETS 300 342-3 (875024)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) evropského digitálního buňkového telekomunikačního systému (GSM 900 MHz a DCS 1 800 MHz) - Část 3: Rádiové a přidružené zařízení základnové stanice a opakovače splňující požadavky GSM fáze 2