ČSN ETS 300 386-1 (872004) Aktuální vydání

Navrhování zařízení (EE) - Požadavky elektromagnetické kompatibility (EMC) na zařízení veřejné telekomunikační sítě - Část 1: Přehled souboru výrobků, kriteria souladu a zkušební úrovně

Objednat


Cena: 500 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská telekomunikační norma (ETS) stanovuje základní požadavky elektromagnetické kompatibility (EMC) pro ne-rádiová zařízení používaná uvnitř veřejných telekomunikačních sítí. Tato norma pokrývá požadavky jak emise tak i odolnosti zařízení.
Tato norma ETS se používá na všechny typy zařízení, jejichž příklady jsou uvedeny níže. Jsou také popsány používané metody zkoušky a zároveň i kritéria poruch:
- spojovací zařízení, která zahrnují meziměstské a místní telefonní ústředny, koncentrátory, mezinárodní ústředny, telexové ústředny a sítě s paketovým přepojováním;
- přenosová zařízení, která zahrnují multiplexory, linková zařízení a opakovače, synchronní digitální hierarchii (SDH), digitální přepojování (DXC), asynchronní způsob přenosu (ATM) a síťová zakončení;
- síťová napájecí zařízení, která zahrnují centrální napájecí stanici, koncové soubory pro výkonové napájení, řídicí napájecí systémy a další napájecí zařízení určená pro telekomunikační sítě;
- dohledová zařízení a zařízení určená pro pro provoz a údržbu (OAM);
- tarifovací a účtovací zařízení.

Označení ČSN ETS 300 386-1 (872004)
Katalogové číslo 21367
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 5. 1997
Datum účinnosti 1. 6. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran
EAN kód 8590963213675
Změny a opravy Cor.1 2.98t
Tato norma nahradila ČSN ETS 300 386-1 (872004) z ledna 1996
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 300 386-2 V1.1.3 (872004)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení telekomunikační sítě - Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) - Část 2: Norma skupiny výrobků

ČSN ETSI EN 300 386 V1.2.1 (872004)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení telekomunikační sítě - Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

ČSN ETSI EN 300 386 V1.3.1 (872004)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení telekomunikační sítě - Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

ČSN ETSI EN 300 386 V1.3.2 (872004)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení telekomunikační sítě - Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

ČSN ETSI EN 300 386 V1.3.3 (872004)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení telekomunikační sítě - Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

ČSN ETSI EN 300 386 V1.4.1 (872004)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení telekomunikační sítě - Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

ČSN ETSI EN 300 386 V1.5.1 (872004)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení telekomunikační sítě - Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

ČSN ETSI EN 300 386 V1.6.1 (872004)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení telekomunikační sítě - Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

ČSN ETSI EN 300 386 V2.1.1 (872004)
Zařízení telekomunikační sítě - Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky Směrnice 2014/30/EU