ICS 33.040 - Telekomunikační systémy

ČSN EN 62657-2 ed. 2 (184002) - únor 2018 aktuální vydání

Průmyslové komunikační sítě - Bezdrátové komunikační sítě - Část 2: Správa koexistence

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 110 Kč

ČSN IEC 50(721) (330050) - září 1996

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 721: Telegrafie, faksimile a datová komunikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.17t, A2 3.18t, A3 4.19t, A4 4.20t

2 030 Kč

ČSN IEC 50(722) (330050) - listopad 1995

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 722: Telefonie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.18t

655 Kč

ČSN EN 301 255 V1.1.1 (879544) - listopad 1999

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Meziústřednový signalizační protokol - Indikace čekající zprávy (MWI) - doplňková služba

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč