ČSN ETSI EN 300 386 V1.4.1 (872004)

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení telekomunikační sítě - Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma pokrývá požadavky EMC na nerádiová zařízení, určená k použití ve veřejné telekomunikační síti, která zajišťují spojení mezi koncovými body sítě (NTPs) (tj. vyjma koncových zařízení umístěných za koncovými body sítě ). Příkladem takových zařízení jsou spojovací zařízení, nerádiová přenosová zařízení a přidružená zařízení, napájecí zařízení a dohlížecí zařízení. Funkce dohledu může být prováděna buď nezávislým zařízením nebo může tvořit část jiného telekomunikačního zařízení. Tvoří-li funkce dohledu část telekomunikačního zařízení, může být funkce hodnocena současně s jinými funkcemi (jako je spojování a přenos). Třídění prostředí použité v této normě se vztahuje k ETSI TR 101 651. Požadavky této normy byly vybrány pro zajištění odpovídající úrovně odolnosti pro zařízení pokrytá rozsahem platnosti této normy. Tyto úrovně však nepokrývají mimořádné případy, které se mohou vyskytnout v jakémkoliv místě, avšak s malou pravděpodobností výskytu. Ve zvláštních případech mohou nastat situace, kdy úrovně rušení mohou překročit zkušební úrovně odolnosti stanovené v této normě. V takových případech může být nutné použít zvláštní ochranná opatření. Zařízení pro všeobecné účely, která se používají jako součást telekomunikační sítě, mohou být pokryta rozsahem platnosti jiných norem. U takových zařízení není nutné žádné další posuzování, pokud uvedené jiné normy plně pokrývají požadavky této normy. Zařízení pro kabelové distribuční systémy, určené pouze pro televizní a rozhlasové signály definované v EN 50083-2 a optické zesilovače definované v doporučeních ITU-T G.661 a G.662, jsou mimo rozsah platnosti této normy. Zařízení mohou zajišťovat rozdílné funkce, tj. spojovací zařízení mohou rovněž zajišťovat přenosové funkce a přenosová zařízení mohou zajišťovat paměťové schopnosti atd. Všechny dostupné funkce zkoušeného zařízení (EUT) se musí přezkoušet.

Označení ČSN ETSI EN 300 386 V1.4.1 (872004)
Katalogové číslo 82188
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 12. 2008
Datum účinnosti 1. 1. 2009
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 60 stran formátu A4
EAN kód 8590963821887
Dostupnost skladem (tisk na počkání)