ČSN ETS 300 385 ed. 1 (875045) Aktuální vydání

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) pevných digitálních rádiových spojů a přidruženého zařízení s přenosovou rychlostí okolo 2 Mbit/s a vyšší

ČSN ETS 300 385 ed. 1 Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) pevných digitálních rádiových spojů a přidruženého zařízení s přenosovou rychlostí okolo 2 Mbit/s a vyšší
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 465 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato ETS stanovuje požadavky na hodnocení pevného digitálního rádiového spoje a přidruženého zařízení z hlediska elektromagnetické kompatibility (EMC). Technické specifikace vztahující se na anténní vstup rádiového zařízení se nacházejí v příslušných normách výrobků pro efektivní využívání rádiového spektra.
Tato ETS specifikuje použitelné zkoušky EMC, zkušební metody a minimální kritéria funkční způsobilosti pevných digitálních rádiových spojů provozovaných v systémech pevného dvoubodového spojení při přenosových rychlostech 2 Mbit/s a vyšších v kmitočtovém rozsahu 1 GHz - 60 GHz, včetně přidruženého zařízení.
Tato ETS platí pro zpracující a ochranný přepínač, modulátor, demodulátor, vysílač, přijímač, vysokofrekvenční filtry, místní sítě a napáječ. Tato norma se odkazuje na klasifikaci podmínek prostředí použitou v kmenových normách EN 50081-1 [1],
EN 50082-1 [2] nebo prostředí telekomunikačního centra ETS 300 386-1 [14]. Požadavky na EMC byly vybrány tak, aby zaručily výběr odpovídající úrovně kompatibility pro přístroje v prostorech obytných, obchodních a telekomunikačních center. Tyto úrovně však nepokrývají extrémní případy, které se mohou vyskytnout v jakémkoliv místě, ale s nízkou pravděpodobností výskytu.
Tato ETS nemůže pokrýt ty případy, při nichž je trvale přítomen potenciální zdroj interference vytvářející jednotlivé, opakující se přechodové jevy, nebo spojitý jev, například v blízkosti radiolokátoru nebo vysílače. V takovém případě je nezbytné použít zvláštní ochranu aplikovanou na zdroj interference nebo na rušenou část nebo obojí.
Soulad rádiového zařízení s požadavky této ETS neznamená, soulad s jakýmikoliv požadavky týkajícími se jeho použití (tj. licenčními požadavky). Soulad s touto ETS neznamená soulad s jakýmikoliv bezpečnostními požadavky. Avšak je na odpovědnosti osoby posuzující dané zařízení, že jakákoliv zjištění týkající se daného zařízení, která jej činí nebezpečným nebo nespolehlivým podle výsledku zkoušek v souladu s touto normou, musí být zaznamenána ve výsledném protokolu o zkoušce.

Označení ČSN ETS 300 385 ed. 1 (875045)
Katalogové číslo 22293
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 7. 1997
Datum účinnosti 1. 8. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran
EAN kód 8590963222936
Změny a opravy A1 2.98t
Tato norma nahradila ČSN ETS 300 385 ed. 1 (875045) z února 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)