ICS 33.100 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

ČSN EN 61000-2-9 (333432) - prosinec 1997

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2: Prostředí - Oddíl 9: Popis prostředí HEMP - vyzařované rušení - Základní norma EMC

340 Kč

ČSN EN 61000-4-24 (333432) - srpen 1998

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4: Zkušební a měřicí technika - Oddíl 24: Zkušební metody pro ochranné prostředky pro rušení HEMP šířené vedením - Základní norma EMC

230 Kč

ČSN EN 61000-5-5 (333432) - říjen 1997

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 5: Směrnice o instalacích a zmírňování vlivů - Oddíl 5: Specifikace ochranných prvků pro rušení HEMP šířené vedením - Základní norma EMC

350 Kč

ČSN EN 60870-2-1 (334620) - březen 1998

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 2: Provozní podmínky - Oddíl 1: Napájení a elektromagnetická kompatibilita

340 Kč

ČSN EN 62153-4-7 ed. 2 (347003) - říjen 2016 aktuální vydání

Zkušební metody metalických komunikačních kabelů - Část 4-7: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Zkušební metoda pro měření přenosové impedance ZT a útlumu stínění aS nebo vazebního útlumu aC konektorů a sestav do 3 GHz a výše - Triaxiální metoda koncentrických trubek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

740 Kč

ČSN EN IEC 61204-3 ed. 2 (351536) - březen 2019

Napájecí zařízení nízkého napětí se spínacím režimem - Část 3: Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

440 Kč

ČSN EN IEC 61800-3 ed. 3 (351720) - březen 2019

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 3: Požadavky EMC a specifické zkušební metody

770 Kč

ČSN EN 61566 (367080) - únor 1999

Měření expozice vysokofrekvenčních elektromagnetických polí - Intenzita pole v kmitočtovém pásmu 100 kHz až 1 GHz

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2021.

340 Kč

ČSN EN 300 386-2 V1.1.3 (872004) - únor 1999

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení telekomunikační sítě - Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) - Část 2: Norma skupiny výrobků

440 Kč

ČSN ETS 300 162 ed. 2 (875013) - únor 1999

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro námořní pohyblivou službu pracující v pásmech VKV - Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 220-1 V1.2.1 (875015) - únor 1999

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje s krátkým dosahem - Technické vlastnosti a zkušební metody pro rádiová zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1 000 MHz s výkonem do 500 mW - Část 1: Parametry určené pro předpisové účely

550 Kč

ČSN EN 300 220-2 V1.2.1 (875015) - únor 1999

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje s krátkým dosahem - Technické vlastnosti a zkušební metody pro rádiová zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1 000 MHz s výkonem do 500 mW - Část 2: Doplňkové parametry neurčené pro předpisové účely

230 Kč

ČSN ETS 300 224 ed. 2 (875019) - květen 1999

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Služba místního pagingu - Technické a funkční vlastnosti systémů místního pagingu, včetně zkušebních metod

570 Kč

ČSN ETS 300 329 ed. 2 (875022) - říjen 1998

Rádiová zařízení a systémy (RES) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) zařízení digitálních globálních bezšňůrových telekomunikací

350 Kč

ČSN ETS 300 342-1 ed. 2 (875024) - srpen 1998

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) evropského digitálního buňkového telekomunikačního systému (GSM 900 MHz a DCS 1 800 MHz) - Část 1: Pohyblivé a přenosné rádiové a přidružené zařízení

340 Kč

ČSN ETS 300 445 ed. 1 (875038) - červenec 1997 aktuální vydání

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) bezdrátových mikrofonů a podobných vysokofrekvenčních (RF) zařízení pro přenos zvuku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.98t

580 Kč

ČSN ETS 300 326-1 ed. 2 (875040) - srpen 1999

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zemský letecký telekomunikační systém (TFTS) - Část 1: Hovorové služby, možnosti a požadavky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 326-2 ed. 2 (875040) - srpen 1999

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zemský letecký telekomunikační systém (TFTS) - Část 2: Hovorové služby, rádiové rozhraní

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 326-3 ed. 2 (875040) - srpen 1999

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zemský letecký telekomunikační systém (TFTS) - Část 3: Hovorové služby, síťová hlediska

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 385 ed. 1 (875045) - červenec 1997 aktuální vydání

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) pevných digitálních rádiových spojů a přidruženého zařízení s přenosovou rychlostí okolo 2 Mbit/s a vyšší

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.98t

465 Kč

ČSN ETS 300 446 ed. 1 (875049) - únor 1998

Rádiová zařízení a systémy (RES) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) bezšňůrových telefonních přístrojů druhé generace (CT2) provozovaných v kmitočtovém pásmu 864,1 MHz až 868,1 MHz, včetně služeb veřejného přístupu

340 Kč

ČSN ETS 300 446 ed. 2 (875049) - červenec 1998

Rádiová zařízení a systémy (RES) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) bezšňůrových telefonních přístrojů druhé generace (CT2) provozovaných v kmitočtovém pásmu 864,1 MHz až 868,1 MHz, včetně služeb veřejného přístupu

440 Kč

ČSN ETS 300 684 ed. 1 (875063) - únor 1998

Rádiová zařízení a systémy (RES) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) obchodně dostupných radioamatérských zařízení

440 Kč

ČSN ETS 300 673 ed. 1 (875067) - únor 1998

Rádiová zařízení a systémy (RES) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) koncových zařízení 4/6 GHz a 11/12/14 GHz s velmi malou aperturou (VSAT) a zařízení 11/12/13/14 GHz převozných pozemských stanic (TES) pro družicové shromažďování zpráv (SNG)

340 Kč

ČSN ETS 300 680-1 ed. 1 (875070) - srpen 1998

Rádiová zařízení a systémy (RES) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových a přidružených zařízení provozovaných v občanském pásmu (CB) (hovorových a/nebo nehovorových) - Část 1: S úhlovou modulací

350 Kč

ČSN ETS 300 680-2 ed. 1 (875070) - srpen 1998

Rádiová zařízení a systémy (RES) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových a přidružených zařízení provozovaných v občanském pásmu (CB) (hovorových a/nebo nehovorových) - Část 2: S oběma postranními pásmy (DSB) a/nebo s jedním postranním pásmem (SSB)

340 Kč

ČSN ETS 300 682 ed. 1 (875071) - srpen 1998

Rádiová zařízení a systémy (RES) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) zařízení místního pagingu

340 Kč

ČSN ETS 300 683 ed. 1 (875072) - srpen 1998

Rádiová zařízení a systémy (RES) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) přístrojů s krátkým dosahem (SRD) provozovaných na kmitočtech mezi 9 kHz a 25 GHz

350 Kč

ČSN ETS 300 826 ed. 1 (875075) - únor 1999

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma elektromagnetické kompatibility (EMC) pro širokopásmové přenosové systémy 2,4 GHz a pro zařízení vysokovýkonové rádiové místní sítě (HIPERLAN)

350 Kč

ČSN EN 300 793 V1.1.1 (875078) - leden 1999

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Prezentace zařízení pro typové zkoušení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 789 V1.1.1 (875079) - únor 1999

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zemský letecký telekomunikační systém (TFTS) - Specifikace zkoušek zakončení rádiové letecké elektroniky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 828 V1.1.1 (875081) - srpen 1999

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) radiotelefonních vysílačů a přijímačů pro námořní pohyblivou službu pracujících v pásmech VHF

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 829 V1.1.1 (875082) - srpen 1999

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) námořních pohyblivých pozemských stanic (MMES), pracujících v pásmech 1,5/1,6 GHz, zajišťujících datové spojení s nízkou rychlostí (LBRDC) pro globální námořní tísňový a bezpečnostní systém (GMDSS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 717 ed. 1 (875087) - červenec 1999

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) pro zařízení analogových buňkových radiokomunikací - Pohyblivá a přenosná zařízení

440 Kč

ČSN EN 300 339 V1.1.1 (875088) - srpen 1999

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Všeobecně o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) radiokomunikačních zařízení

440 Kč

ČSN ETSI EN 302 617-1 V1.1.1 (875149) - srpen 2009

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní radiové vysílače, přijímače a sestavy přijímač/vysílač UHF pro leteckou pohyblivou službu UHF, používající amplitudovou modulaci - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč