ČSN ETS 300 445 ed. 1 (875038) Aktuální vydání

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) bezdrátových mikrofonů a podobných vysokofrekvenčních (RF) zařízení pro přenos zvuku

ČSN ETS 300 445 ed. 1 Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) bezdrátových mikrofonů a podobných vysokofrekvenčních (RF) zařízení pro přenos zvuku
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 580 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato Evropská telekomunikační norma (ETS) stanovuje požadavky pro hodnocení radiokomunikačního a přidruženého zařízení z hlediska elektromagnetické kompatibility (EMC). Technické specifikace anténního vstupu nejsou do této normy zahrnuty. Pro efektivní využití rádiového spektra lze tyto technické specifikace nalézt v odpovídajících výrobních normách.
Tato ETS specifikuje zkoušky EMC, metody měření, meze a minimální kritéria funkční způsobilosti pro bezdrátové mikrofony a podobná vysokofrekvenční zařízení pro přenos zvukových signálů pracující v kmitočtovém pásmu 25 MHz až 4 GHz, a pro jakákoliv navazující přidružená zařízení. Tato norma se odkazuje na klasifikaci podmínek prostředí, použitou v kmenových normách EN 50081 -1 [2],
EN 50082-1 [3], s výjimkou třídy přepravního prostředí, na kterou se odkazuje ISO 7637 [4].
Technické specifikace na EMC byly vybrány tak, aby zaručily výběr odpovídající úrovně kompatibility pro přístroje v prostorách obytných, obchodních a lehkého průmyslu. Tyto úrovně však nepokrývají extrémní případy, které se mohou vyskytnout v jakémkoliv místě, ale s nízkou pravděpodobností výskytu.
Tato ETS nemůže pokrýt ty případy, při nichž je trvale přítomen potenciální zdroj interference vytvářející jednotlivé, opakující se přechodové jevy nebo spojité jevy, například radiolokátor nebo vysílač v blízkém okolí. V takovém případě je nezbytné použít zvláštní zmírňující opatření aplikované na zdroj interference nebo na rušenou část nebo obojí.
Jestliže jiné vysílače nebo přijímače jsou kombinované s bezdrátovými vysokofrekvenčními mikrofony nebo vysokofrekvenčním zařízením pro přenos zvukových signálů, měly by být zkoušeny podle pro ně vhodných norem EMC. Soulad rádiového zařízení s technickými specifikacemi této ETS neznamená soulad s jakýmikoliv požadavky týkajícími se jeho použití (tj. s licenčními požadavky).
Soulad s touto ETS neznamená soulad s jakýmikoliv bezpečnostními požadavky. Avšak je na odpovědnosti osoby posuzující dané zařízení, že jakákoliv zjištění týkající se daného zařízení, která jej činí nebezpečným nebo nespolehlivým podle výsledku zkoušek provedených podle této normy, musí být zaznamenána ve výsledném protokolu o zkouškách.

Označení ČSN ETS 300 445 ed. 1 (875038)
Katalogové číslo 22294
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 7. 1997
Datum účinnosti 1. 8. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran
EAN kód 8590963222943
Změny a opravy A1 2.98t
Tato norma nahradila ČSN ETS 300 445 ed. 1 (875038) z června 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)