ČSN ETS 300 329 ed. 1 (875022) Aktuální vydání

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) zařízení digitálních evropských bezšňůrových telekomunikací (DECT)

Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská telekomunikační norma (ETS) se vztahuje na posuzování radiokomunikačních a přidružených zařízení s ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).
Tato ETS specifikuje minimální funkční způsobilost a metody měření EMC rádiových zařízení a přidružených zařízení digitálních evropských bezšňůrových telekomunikací (DECT).
Tato ETS specifikuje vhodné zkoušky EMC, meze a kritéria funkční způsobilosti digitálních rádiových zařízení, popsaných v ETS 300 175-2 [ 5] a I-ETS 300 176 [6], pracujících v rozsahu kmitočtů 1 880 až 1 900 MHz a přidružených zařízení.
Klasifikace prostředí použitá v této ETS se vztahuje ke klasifikaci prostředí použité v kmenových normách EN 50081-1 [1] a EN 50082-1 [2] s výjimkou třídy prostředí pro vozidla, na něž se vztahuje ISO 7637 [7]. Požadavky na EMC se volí tak, aby byla zajištěna odpovídající úroveň kompatibility v prostředí obydlí, obchodů, lehkého průmyslu a vozidel. Úrovně však nepokrývají vyjímečné případy, které se mohou vyskytnout v libovolném místě, avšak s nízkou pravděpodobností výskytu.
Tato ETS nemusí pokrývat všechny případy, při nichž je potenciálním zdrojem interference např. stanoviště radiolokátoru nebo vysílače, který produkuje jednotlivě opakované přechodové jevy nebo spojité jevy, trvale v blízkém okolí přítomen. V takovém případě může být nezbytné použít speciální ochrany a aplikovat je buď na zdroj interference nebo na rušenou část nebo na obojí. Soulad rádiových zařízení s požadavky této ETS neznamená soulad s jakýmikoliv požadavky, vztahujícími se na používání zařízení (tj. s povolovacími požadavky).
Soulad s touto ETS neznamená soulad s jakýmikoliv bezpečnostními požadavky. Záleží však na zodpovědnosti posuzovatele zařízení, aby jakékoliv zjištění týkající se nebezpečnosti nebo nespolehlivosti zařízení, které je výsledkem aplikace zkoušek podle této ETS, bylo zaznamenáno v protokolu o zkoušce.

Označení ČSN ETS 300 329 ed. 1 (875022)
Katalogové číslo 21829
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 7. 1997
Datum účinnosti 1. 8. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran
EAN kód 8590963218298
Tato norma nahradila ČSN ETS 300 329 (875022) z ledna 1996
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ETS 300 329 ed. 2 (875022)
Rádiová zařízení a systémy (RES) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) zařízení digitálních globálních bezšňůrových telekomunikací