ČSN ETS 300 279 ed. 1 (875039) Aktuální vydání

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) soukromých pozemních pohyblivých rádiových (PMR) a přidružených zařízení (hovorových a/nebo nehovorových)

ČSN ETS 300 279 ed. 1 Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) soukromých pozemních pohyblivých rádiových (PMR) a přidružených zařízení (hovorových a/nebo nehovorových)
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 570 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato ETS stanovuje požadavky pro hodnocení radiokomunikačního a přidruženého zařízení z hlediska elektromagnetické kompatibility (EMC). Technické specifikace vztahující se na anténní svorky a vyzařování z krytu rádiového zařízení jsou uvedeny v normách výrobků vztahujících se k efektivnímu využití rádiového spektra.
Tato ETS specifikuje zkoušky EMC, metody měření, meze a minimální kritéria funkční způsobilosti pro soukromá pozemní pohyblivá rádiová (PMR) zařízení ( hovorová a/nebo nehovorová), pracující v kmitočtovém pásmu 30 MHz - 1000 MHz a pro navazující přidružené zařízení.
Podmínky prostředí použité v této normě se odkazují na klasifikaci podmínek prostředí použitou v kmenových normách EN 50081-1 [1], EN 50082-1 [2], s výjimkou té třídy přepravního prostředí, která se odkazuje na ISO 7637 [11]. Požadavky na EMC mají zaručit výběr odpovídající úrovně kompatibility pro přístroje v prostorech obytných, obchodních, lehkého průmyslu a ve vozidlech. Tyto úrovně však nepokrývají extrémní případy, které se mohou vyskytnout v jakémkoliv místě ale s nízkou pravděpodobností výskytu. Tato ETS nemůže pokrýt ty případy, při nichž potenciální zdroje interference trvale vytvářejí jednotlivé, opakované přechodové jevy nebo kde je trvale přítomen spojitý jev, například v blízkosti radiolokátoru nebo vysílače. V takovém případě je nezbytné použít zvláštní ochranu aplikovanou na zdroj interference nebo na rušenou část nebo obojí.
Soulad rádiového zařízení s požadavky této ETS neznamená soulad s jakýmikoliv požadavky týkajícími se jeho použití (tj. licenčními požadavky). Soulad s touto ETS neznamená soulad s jakýmikoliv bezpečnostními požadavky. Avšak je na odpovědnosti osoby posuzující dané zařízení, že jakákoliv zjištění týkající se daného zařízení, která jej činí nebezpečným nebo nespolehlivým podle výsledku zkoušek v souladu s touto normou, musí být zaznamenána ve výsledném protokolu o zkouškách.

Označení ČSN ETS 300 279 ed. 1 (875039)
Katalogové číslo 22185
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 7. 1997
Datum účinnosti 1. 8. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran
EAN kód 8590963221854
Změny a opravy A1 2.98t
Tato norma nahradila ČSN ETS 300 279 ed. 1 (875039) z května 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)